Besedy

Besedy se budou konat v areálu univerzity a jsou určeny jak pro studenty, tak i pro širokou veřejnost. Setkáte se zde s pamětníky i odborníky, kteří připomenou historické události podzimu 1989, pomohou prohloubit znalosti a vše zasadí do kontextu tehdejší doby i současnosti. Cílem besed je také připomenout hodnoty, na kterých byla obnovená Česká republika postavena.

Moderátorkou diskusí s Jaromírem Štětinou a Martinem Mejstříkem bude Jana Soukupová

Jana Soukupová Jana Soukupová je novinářka, která v 80. letech spolupracovala s brněnskými disidenty, ti se pravidelně scházeli v jejím bytě. V prosinci roku 1989 spoluzaložila první nezávislé Moravské noviny, poté pracovala jako šéfredaktorka v dalších periodikách a jako redaktorka v nakladatelstvích. Od roku 2007 je redaktorkou deníku MF DNES, kde v letech 2009–2010 publikovala seriál o jihomoravských disidentech, na jehož základě vznikla kniha Nepoddajní.

 

12. 11. od 16:00 Jaromír Štětina – „O demokracii z pohledu novináře a politika“

zdroj: jaromirstetina.cz

Jaromír Štětina je novinář, spisovatel a politik, který je znám jako bojovník proti komunismu a válečný reportér z oblasti bývalého Sovětského svazu. Koncem roku 1989 byl jedním ze zakladatelů Syndikátu českých novinářů, což v té době mělo zásadní význam pro vytvoření obecné podpory listopadových událostí českou novinářskou obcí. Štětina byl v té době také zakladatelem společnosti Člověk v tísni a autorem koncepce spojení novinářské práce s prací humanitárního pracovníka.

Akce se bude konat na prostranství před vchodem do budovy A. Na začátku akce proběhne slavnostní vernisáž prací studentů designu nábytku

Moderuje Jana Soukupová.

 

 

13. 11. od 16:00 Martin Mejstřík – „Listopad 89 a co mu předcházelo“

zdroj: martin-mejstrik.cz

Martin Mejstřík je jedním z hlavních představitelů studentského hnutí v roce 89, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu.

„To, že se vysokoškoláci stali rozbuškou procesu, který nakonec vedl ke konci čtyřicetileté komunistické diktatury, nebyla náhoda. Studenti byli připraveni. Spojoval je odpor vůči všem absurdním projevům totalitního režimu. Mnozí již před listopadem 1989 trpělivě a statečně pracovali na tom, aby se do naší země vrátil fungující demokratický řád. Chtěli konečně žít normálním svobodným životem. Byl jsem jedním z nich.“

Debata proběhne v knihovně (suterén levém křídle budovy A, vstup je možný ze dvora za budovou A nebo výtahem v levé části budovy)

Moderuje Jana Soukupová.

 

Výstavy

13. 11. zahájení výstavy „17. listopad v letech 1939 a 1989“ - knihovna

Výstava v knihovně MENDELU bude prezentovat historické události roku 1939 a 1989 a jejich průběh na Mendelově univerzitě v Brně. Obecná část výstavy vzniká ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Od 25. 11. do 31. 12. výstava „Osobnosti České republiky“ – atrium budovy Q

V atriu budovy Q budou na grafikách studentů Designu nábytku ztvárněny osobnosti, které jsou významně spjaty s historií České republiky a které výrazně přispěly k rozvoji demokracie.

Street art

12. 11. před budovou A, MENDELU

Venkovní akce před vchodem do budovy A připomene osobnosti i symboly demokracie. Studenti Designu nábytku před univerzitou vytvoří z alternativních materiálů „lavičku 17. listopadu“, ta bude plnit funkci lavičky Václava Havla - tedy místa určeného k diskusím, přemýšlení i odpočinku. Dále vytvoří ve veřejném prostoru 3 obrazy významných osobností listopadu 1989 (Václava Havla, Olgy Havlové a Madeleine Albright). Součástí streetartové akce bude i „Zeď Václava Havla“ – prostor, kde bude moci kdokoliv umístit vzkaz určený Václavu Havlovi, „Zeď“ zůstane v areálu k dispozici až do konce kalendářního roku. Cílem akce je zdůraznit, že bez výrazných osobností a osobní angažovanosti jednotlivců by Sametová revoluce nikdy nebyla.

Slavnostní vernisáž proběhne v 16:00.

Publikace

Od konce listopadu volně v sehnání v atriu, knihovně a studovně X

Publikace založená primárně na fotografiích bude shrnovat historické události, souvislosti a osobnosti. Obsahově bude shrnovat a doplňovat všechny dílčí části festivalu Sametová třicítka. Publikace bude volně k dostání v budovách Mendelovy univerzity v Brně, a bude tak dostupná pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost.

Festival

Vrcholem oslav Sametové revoluce v Brně bude akce organizovaná od studentů pro studenty i širokou veřejnost v místech, kde před třiceti lety probíhala revoluce. Akce je hlavní studentskou oslavou a připomínkou 17. listopadu v Brně.

17. 11. od 13:00 Brněnský sedmnáctý
Tradiční akce, na které dostanou na velkém pódiu prostor řečníci: pamětníci, myslitelé, novináři nebo akademičtí a studentští zástupci vysokých škol. Ti se budou střídat s hudebními vstupy a audiovizuálními záznamy sestříhanými z dobových záběrů. Na Náměstí Svobody bude také univerzitní zóna pro prezentaci vysokých škol, food zóna s teplými nápoji a občerstvením i prostor pro prezentaci neziskovek, které se zabývají bojem za lidská práva, rozvojem demokracie či společenskou angažovaností. Součástí bude i instalace připomínající státní hranice a Berlínskou zeď.

Stage Svoboďák (náměstí Svobody)

- Kapely, písničkáři i projevy k uctění památky 17. listopadu

Stage Alfa (pasáž Alfa)

- Kapely, básníci i pravý moravský cimbál

Lampionový průvod 2019 (začátek v 17:17 na náměstí Svobody)

- Společně projdeme několik významných zastávek, kde si společně s Masarykovými historiky zavzpomínáme na události roku 1939 a 1989 a zapálíme svíčky na památku známým i neznámým obětem nacismu a komunismu

Dům U Rudého vola

- Autorské čtení, tančírna

Knihovna Jiřího Mahena

- Dílna na výrobu lampionů, program pro rodiče s dětmi, divadlo pro děti

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU