Program pro Noc vědců na MENDELU 2018

Všechny aktivity budou probíhat v areálu univerzity na ulici Zemědělská 1, Brno.
Program bude probíhat od 18:00 do 24:00.

Podrobný program pro vás průběžně připravujeme.

Budova A

Utečeš medvědovi?

Program: Zoologické sbírky Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Unikátní exponáty ve skleněných vitrínách. Součástí sbírek jsou i druhy, které se na území ČR nevyskytují vůbec, případně se zde objevují jako náhodní zatoulanci.

Místo: Budova A, 2. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Léčivé rostliny a léčení rostlin

Program:

  • Ochutnávka pokrutin ostropestřce mariánského, včetně oleje.
  • Ochutnávka bylinných čajů.
  • Soutěžní poznávaní léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.
  • Ochutnávka zdravých potravin.
  • Ukázka sbírky hmyzu a brouků.

Místo: Budova A, 3. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova B

Bezpilotní systémy a senzory pro zjišťování stavu lesa

Program: Ukázky různých typů bezpilotních letadel (rotorové systémy, systémy s pevnými křídly). Autonomní systémy pro řízení letu. Využití multispektrálních senzorů a termálních kamer pro zjišťování zdravotního stavu lesa a fyziologických procesů stromů. Využití 3D modelů pro inventarizaci lesa.

Místo: Budova B, přízemí, místnost N1065 - Strojový sál

Čas: Po celou dobu konání akce

Escherovské teselace – dřevěné puzzle ve tvaru zvířat

Program: Teselací rozumíme vyplnění prostoru útvary bez mezer a překrytí. V umění a stavebnictví se převážně používají symetrické a pravidelné teselace založené na pokrývání roviny pravidelnými (ale i nepravidelnými) mnohoúhelníky. M. C. Escher byl známý nizozemský grafik, jenž vytvořil rovinné teselace s motivy zvířat, postav či květin a dalších.
Na noci vědců si vyzkoušíme několik rovinných teselací poskládat a zkusíme i teselaci sami vytvořit.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: Po celou dobu konání akce

Model brachistochrony a tautochrony

Program: Jednou z historicky významných úloh matematiky a fyziky je tzv. Úloha o brachistochroně, jejíž zadání je následující: Najděte křivku, po které se musí pohybovat hmotný bod v zemském tíhovém poli ve svislé rovině, aby se z počátečního do koncového bodu dostal v co nejkratším čase. Na Noci vědců si ukážeme tvar takové křivky a návštěvníci si budou moci na modelu vláčkodráhy sami vyzkoušet, že dráha ve tvaru této křivky je skutečně nejrychlejší v porovnání s jinými tvary drah. Dále bude možné si ověřit další vlastnost této speciální dráhy, a to, že vláček spuštěný z kteréhokoliv bodu dráhy se dostane na její konec za stejný čas.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: Po celou dobu konání akce

Zajímavé aplikace teorie grafů

Program: Jedním z nejznámějších matematiků, působících v Brně byl Otakar Borůvka. Obohatil rozvoj matematického myšlení svými výsledky v analýze, diferenciální geometrii, algebře a teorii diferenciálních rovnic. Světoznámá je jeho práce z teorie grafů, ve které rozřešil praktický problém minimalizace nákladů na vybudování elektrorozvodné sítě. Jde o algoritmus nalezení minimální kostry grafu. Na Noci vědců se kromě tohoto problému můžete seznámit s několika dalšími zajímavými aplikacemi a hříčkami teorie grafů, jako je nalezení nejkratší cesty, problémem obchodního cestujícího, problém barvení grafu, hledání maximální propustnosti sítě a další.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: Do 22:00

Záhady skryté v rotačních pohybech

Program: Na několika ukázkách budeme prakticky demonstrovat neintuitivní chování některých předmětů při rotaci. Mimo jiné si vyzkoušíme záhadný keltský kámen (rattleback, více viz http://um.mendelu.cz/kamen), jehož netypické rotace dokáží zamotat hlavu nejednomu fyzikovi. Pokud si přinesete kovovou lžičku anebo nerozbalené plátkové žvýkačky, poradíme, jak se můžete pokusit vyrobit si rattleback vlastníma rukama. Pro další pokus spojený s rotací a nečekaným chováním si můžete přinést vajíčko uvařené natvrdo.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: Do 21:30

Fyzika a stromolezení aneb Silákem snadno a rychle

Program: Dvě dílčí témata, vzájemně provázaná: 1) Demonstrace a umožnění vlastního odzkoušení principu volné kladky v polohovacích systémech stromolezců. Bude připraveno zařízení, s jehož pomocí si účastníci mohou vyzkoušet různé praktiky používané při výstupu a práci v korunách stromů s využitím volné kladky i dalších pomůcek. 2) Šplh po lanu na zkušebním stendu, měření napětí lana zatěžovaného stromolezcem, demonstrace pevnostních charakteristik lan ve stromolezení včetně určení mezní zátěžové síly trhací zkouškou.

Místo: Budova B, přízemí vlevo, dílny N 1033

Čas: Po celou dobu konání akce

Víte, co je ergonomie?

Program: Seznámení s možnostmi využití ergonomie a psychologie pro běžný život člověka. Demonstrace instrumentálních i neinstrumentálních metod zjišťování různých vlastností člověka (síla stisku ruky, vitální kapacita plic, změna TK před a po zátěži organismu, zahřejme se při práci – měření oteplení těla termokamerou, psychotesty – jaká jsem osobnost, apod.

Místo: Budova B, 3.nadzemní podlaží, cvičebna (knihovna) ústavu lesnické a dřevařské techniky

Čas: Po celou dobu konání akce

Les v pohybu

Program: Svět se mění, budou představeny problémy lesnictví související s globální změnou klimatu a vysvětleno jak se přizpůsobit, reagovat, adaptovat v lesním hospodářství a co je to například „uhlíkové lesnictví“.

Místo: Budova B, přízemí, vestibul budovy B

Čas: Po celou dobu konání akce

Těžba dříví harvestorem ve virtuálním lese

Program: Předvedení simulátoru harvestoru a forwarderu, tj. zařízení pro nácvik obsluhy strojů pro mechanizovanou těžbu a soustřeďování dříví v lese. Seznámení s pracovištěm operátora (řidiče) a s principy činnosti a způsoby ovládání obou strojů. Díky možnosti simulace různých pracovních podmínek těžby a soustřeďování dříví návštěvníci bezpečně a bezprostředně uvidí a pochopí principy práce těchto strojů analogicky reálným podmínkám praxe. Zájemci budou zacvičeni pro praktické ovládání simulátoru, budou moci si samostatně vyzkoušet práci s ním a ověřit přitom své dovednosti, přesnost a výkonnost práce ap.

Místo: Budova B, přízemí, Ústav techniky, na konci chodby laboratoř simulátoru harvestoru, N 1033

Čas: Po celou dobu konání akce

Lovecká střelba

Program: Vyzkoušeje si moderní laserový střelecký trenažér s interaktivní počítačovou videoprojekcí.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B02

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova C

Jste v kondici? Výživa nejen člověka

Program: Vysvětlíme vám, co byste měli jíst a jak sportovat na základě měření na přístroji In body, který změří zastoupení tuku, svalů a vody ve vašem těle.

Místo: Budova C, 1. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Co obnáší krmivářství

Program: Ústav výživy zvířat a pícninářství připravuje demonstrační ukázku pokusů s výživou in ovo, která se uplatňuje bezprostředně před líhnutím kuřat. Představena bude mikroskopická laboratoř. Široká veřejnost se bude moci seznámit s problémy výživy různých druhů hospodářských zvířat, v rámci interaktivní prezentace bude představena nejenom správná technika krmení, ale také chyby ve výživě, které mohou negativně ovlivnit zdraví zvířat. Pícninářská část představí netradiční druhy jetelovin, které je možné využít nejenom pro výrobu objemných krmiv, ale také pro výživu člověka.

Místo: Budova C, 1. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova D

Hravá chemie

Program: 3 prohlídkové okruhy, svět plný kouzel a experimentů

Místo: Budova D

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova M

Jak se vyrábějí poctivé potraviny a jak chutnají

Program: Díky vlastním potravinářským poloprovozům se může Ústav technologie potravin pochlubit vlastními výrobky, které jsou vyrobeny tradičními postupy bez "většinou nezdravých a kontroverzních" přídatných látek.

Místo: Budova M, přízemí vpravo

Čas: Po celou dobu konání akce

Život s rybami

Program: Naši rybáři z Oddělení rybářství a hydrobiologie vám představí život pod vodní hladinou, od kvality vody po ochutnávku rybích produktů. Zkusíte si ryby i chytat. Naučíme vás kuchat ryby a připravovat tak, aby byly „bez kostí“.

Místo: Budova M, 1. poschodí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Rostliny nejen pod lupou, historie a současnost

Program: Ukázky historických a současných herbářových dokladů, botanické literatury, zvětšovací optiky. Pozorování rostlinných objektů.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Les ze zkumavky

Program: Poutavou formou bude prezentováno, jak je možno z jedné rostlinné buňky vypěstovat celý les. Jak je možno tento proces využíti při množení cenných materiálů. V čem jsou skryty taje tohoto postupu a jak je nutno ke každému druhu přistupovat individuálně. Bude doplněno o praktické ukázky.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Barevné pšenice aneb od DNA po potravinu

Program: Od loňského roku se můžete ve vybraných obchodech setkat s produkty z barevných pšenic (chléb Karkulka, bulky Karkulka, vločky, atd.). Dozvíte se co jsou to „barevné pšenice“ a v čem se liší klasické pšenice. Co je pro konzumenty pozitivní. O problematice si budete moci nejen popovídat, ale třeba i něco ochutnat :)

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Není konopí jako konopí

Program: Zájemci se dozví mnoho informací o konopí jako rostlině a možnostech jeho využití – technické konopí, medicinální konopí, včetně jeho možnosti využití při ozdravování životního prostředí v rámci procesu tzv. fytoremediace.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Vše co jste chtěli vědět o kostech a báli jste se zeptat

Program: Otevřeme pro vás naše "osárium" a sbírky preparátů tkání a orgánů. Věděli jste, že největší předžaludek krávy - bachor má objem jako vana ve vaší koupelně?

Místo: Budova M, přízemí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Nebezpečné a prospěšné mikroorganismy v potravinách

Program: Budou prezentovány preparáty a Petriho misky s bakteriemi a plísněmi, které mají pozitivní i negativní význam v potravinářství.

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Zdravá/degradovaná půda, kvalita zemědělské produkce

Program: Za sekci půdní mikrobiologie se budou prezentovat různé vzorky půd se stanovenými počty mikroorganismů včetně názorné ukázky počtu kolonií na Petriho miskách, informace o jejich významu. Prezentací testu fytotoxicity výluhů z těchto půd, ukázka rozkladu modelové organické látky (celulózy) půdními mikroorganismy (zdroje uhlíku pro mikroorganismy). I mikroorganismy mohou půdu obohacovat o živiny a "krmit" tak rostliny - fixátoři dusíku.

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Půda známá a neznámá

Program: Víte, že v půdě ve vašem květináči žije více mikrobů, než je lidí na této planetě? Víte, že půda má významný vliv třeba na průběh záplav, nebo teplotu ve vašem okolí? Seznamte se se základními půdními vlastnostmi pomocí jednoduchých ukázek. Uvidíte, jak to vypadá pod povrchem půdy, i jak se dá půda netradičně využít, a co vše v ní najdeme.

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Projevy nedostatků živin u rostlin

Program:

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova Q

Roboti a roboty

Program: Ukázky mobilních robotů pro nejmenší. Studentské projekty autonomních robotů určených pro národní robotické soutěže. Robotické ramena v průmyslové praxi. Přijďte si pohrát s lego roboty, zjistit jak robot vnímá své okolí, zjistěte jak robot využívá obraz z kamery, aby splnil svůj úkol.

Místo: Budova Q, 1. patro, laboratoř Q11

Čas: Po celou dobu konání akce

Historie 3D vizualizace

Program: Přijdte se podívat, jak se rozšířená realita uplatňovala při výuce deskriptivní geometrie v roce 1960. Zjistěte, jaký skok udělaly 3D ovladače pro virtuální realitu za poslední 2 dekády. Vyzkoušejte si nejnovější brýle pro virtuální realitu HTC Vive a Oculus Rift. Prohlédněte si hologramy vytvoření HoloLens. Pojďte se s námi ponořit do historie i současnosti 3D vizualizace.

Místo:Budova Q, suterén, Spatial Hub

Čas: Po celou dobu konání akce

Mrknutím oka

Program: Jak se pohybuje náš zrak po webové stránce, obrázku či ve videu? Které prvky obrazu zaujmou vaši pozornost? Na vlastní oči si vyzkoušejte, jak probíhají experimenty v eye-trackingové laboratoři. Ukázky experimentů z oblasti reklamy a product placementu. Pro děti alternativa odpovídající jejich věku.

Místo: Budova Q, 2. patro, místnost Q21 (ETLab)

Čas: Po celou dobu konání akce

Interaktivní výstavy

Program:

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

100 let české krajiny

Program: https://www.facebook.com/events/273554333279727/

Místo: Budova Q, přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Historie odpadů v Brně

Program:

Místo: Budova Q, přízemí před Q01 a dál ke schodišti AF

Čas: Po celou dobu konání akce

Vývoj komunální techniky v čase

Program:

Místo: Budova Q, přízemí před Q01 a dál ke schodišti AF

Čas: Po celou dobu konání akce

Třídíte správně odpad?

Program:

Místo: Budova Q, přízemí před Q01 a dál ke schodišti AF

Čas: Po celou dobu konání akce

Moderní technologie v odpadovém hospodářství

Program:

Místo: Budova Q, přízemí před Q01 a dál ke schodišti AF

Čas: Po celou dobu konání akce

Soutěže o odměny pro děti i hravé dospělé

Program: Kutálení popelnice

Místo: Budova Q, přízemí před Q01 a dál ke schodišti AF

Čas: Po celou dobu konání akce

Ukázka komunální techniky

Program: Ukázky popelářských a čisticích vozů.

Místo: Před budovou Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova R

Traktorem na cestách

Program: Jízdy v areálu univerzity.

Místo: Budova R

Čas: Po celou dobu konání akce

Koně pod kapotou

Program: Měření výkonu na válcové zkušebně.

Místo: Budova R

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova T

Máte skrytý talent

Program: Prezentace ateliérové tvorby, která bude zaměřená především na design nábytku a interiéru, a grafický design. K vidění budou, jak práce v tištěné podobě, tak i ve formě funkčních prototypů 1:1 a modelů v konkrétním měřítku. Práce budou vystaveny v rámci celé budovy T a prohlídka bude zakončena v ateliéru ve třetím patře, kde si návštěvníci budou moci jednotlivé výtvarné techniky sami vyzkoušet, tak aby mohli odhalit svůj skrytý talent.

Místo: Budova T

Čas: Po celou dobu konání akce

Ukázka 3D tiskárny

Místo: Budova T, Ústav nábytku, designu a bydlení

Čas: Po celou dobu konání akce

Ukázka 2D laserové řezačky

Místo: Budova T, Ústav dřevařských technologií

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova X

Jste skutečně pravorucí? Test laterality

Program: Jste skutečně pravorucí, nebo přeučený levák? Zjistíte v praktickém testu pod vedením zkušeného odborníka.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Znáte dobře česká přísloví?

Program: Rozeznáte tradiční česká přísloví na záludných piktogramech? Přijďte si potrénovat svoji paměť a představivost.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Trénink zručnosti a přesnosti

Program: Soutěžemi v navlékání céček a v roztáčení spinnerů můžete otestovat svoji zručnost a přesnost, které patří k dovednostem dobrých učitelů. Testují studenti učitelství.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Origami

Program: Rozviňte své logické myšlení a představivost. Přijďte si složit papírové srdce nebo zvířátko.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Poznej sám sebe! Test komunikační ostýchavosti

Program: Těší vás hovořit před publikem, nebo je to pro vás noční můra? Můžete to odhalit prostřednictvím našeho testu. Varianta testu pro dospělé i starší děti. Výsledek testu s doporučením odborníka.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Poznejte svět lidí s handicapem

Program: Nahlédněte do světa studentů s handicapem, kterým na MENDELU pomáhá Poradenské a profesní centrum ICV. Zkuste si jízdu zručnosti na invalidním vozíku, projděte s bílou holí mezi lavicemi, napište si vizitku Braillovým písmem, projděte po slepu stezku bosou nohou, tvořte ve výtvarné dílně pod vedením arteterapeutky.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Řiďte svůj vlak

Program: Chcete si zkusit, jak se řídí provoz na železnici? Přijďte se podívat na model železnice a na řízení jízdy vlaků počítačem. Zkuste vypravit svůj vlak.

Místo: Budova X - suterén (vstup ze strany od budovy M, laboratoř řízení kolejových vozidel)

Čas: Po celou dobu konání akce

Apodemika o sladkém pokušení z Mauriciu a Reunionu

Program: Interaktivní workshop o zpracování vanilky a cukrové třtiny na Reunionu a Mariciu v Indickém oceánu. Autor navštěvuje pravidelně oba ostrovy, jejichž hospodářství je orientováno na zemědělskou produkci, kde zpracování cukrové třtiny a vanilky je jednou z nejdůležitějších komodit místního hospodářství. Třtinový cukr i vanilka se tak stali natolik důležitou komoditou v této oblasti, že jejich význam přesahuje ze zemědělství do turistického ruchu, teplárenského průmyslu, potravinářského průmyslu při výrobě rumu. Autor provede posluchače skrze zajímavosti této oblasti, prezentace bude doplněna obrázky, vůněmi a chutěmi této oblasti. Představí, že věda lze dělat zajímavým způsobem a inspiraci nad vědeckým zpracováním aktuálních problémů v ČR lze hledat i v dalekém zahraničí.
AUTOR: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.; DÉLKA: 15 MIN

Místo: Budova X, učebna č.2

Čas: 19:30, 21:00

Poodkrytá tajemství života v Moravském krasu

Program: Pro časté návštěvníky Moravského krasu není druhová pestrost živočichů žijících na jeho povrchu překvapením. V podzemí však čekají na mnohé z nás nemalá překvapení. Poznejme společně pestré formy života v propadáních vodních toků, v propastech, v jeskyních a ve vývěrech tohoto zajímavého území s unikátními záběry ryb, netopýrů a dalších živočichů.
AUTOR: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.; DÉLKA: 30 min

Místo: Budova X, učebna č.2

Čas: 20:00, 21:30

Obrázky z Blízkého východu

Program: AUTOR: Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.; DÉLKA: 60 min

Místo: Budova X, učebna č.2

Čas: 18:30

Frk sem frk tam Myanmarem Thajskem a Singapurem

Program: Toulky po částech zlatého trojúhelníku Jihovýchodní Asie. V zemích curry, ladyboys a death penalty za odhozenou žvýkačku. Vyprávění příběhů a zážitků lowcost studentů z cest po Myanmaru, Thajsku a Singapuru.
AUTOŘI: Jan Kryčer, Martin Fiala; DÉLKA: 60 min

Místo: Budova X, učebna č.2

Čas: 22:30

Vybarvi si svět s FRRMS

Program: Interaktivní poznávací workshop pro děti.

Místo: Budova X, studovna

Čas: po celou dobu konání akce

Putování Latinskou Amerikou

Místo: Budova X, studovna

Čas: po celou dobu konání akce

Jak se zapojit do rozvoje lokality?

Program: ONDŘEJ KONEČNÝ - Interaktivní přednáška na téma: “Jak se zapojit do rozvoje lokality, kde je můj domov? Třeba v místní akční skupině!!!”
Délka: 30 min

Místo: Budova X, atrium

Čas: Bude upřesněno

O cukru a vanilce na Mauriciu a Reunionu

Program: JIŘÍ NESIBA - Přednáška “O cukru a vanilce na Mauriciu a Reunionu”. Interaktivní workshop o zpracování vanilky a cukrové třtiny na Reunionu a Mariciu v Indickém oceánu. Autor navštěvuje pravidelně oba ostrovy, jejichž hospodářství je orientováno na zemědělskou produkci, kde zpracování cukrové třtiny a vanilky je jednou z nejdůležitějších komodit místního hospodářství. Třtinový cukr i vanilka se tak stali natolik důležitou komoditou v této oblasti, že jejich význam přesahuje ze zemědělství do turistického ruchu, teplárenského průmyslu, potravinářského průmyslu při výrobě rumu. Autor provede posluchače skrze zajímavosti této oblasti, prezentace bude doplněna obrázky, vůněmi a chutěmi této oblasti. Představí, že věda lze dělat zajímavým způsobem a inspiraci nad vědeckým zpracováním aktuálních problémů v ČR lze hledat i v dalekém zahraničí
Délka: 15 min

Místo: Budova X, atrium

Čas: Bude upřesněno

Mapa kampusu MENDELU

Doprava do kampusu MENDELU


  • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
  • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
  • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
  • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská Mapy.cz