Program pro Noc vědců na MENDELU 2019

Všechny aktivity budou probíhat v areálu univerzity na ulici Zemědělská 1, Brno.
Program bude probíhat od 18:00 do 24:00.

Podrobný program pro vás průběžně připravujeme.

Budova A

Koho potkáš v přírodě

Program: zoologické sbírky

Místo: Budova A, 2. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Léčivé rostliny a léčení rostlin

Program:

 • pro návštěvníky je připraveno: ochutnávky, poznávačky, konzultace ke škůdcům a patogenům u rostlin

Místo: Budova A, 3. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Tajemství knihovny

Program:

 • Zázemí pro rodiny s dětmi (dětský hrací koutek a promítání kreslených pohádek)
 • Prohlídka zhasnuté knihovny – s baterkou nebo čelovkou (pouze pro děti v doprovodu rodičů)
 • Zábavné tvoření záložek do knih ze starých novin – v duchu letošního motta „Šetrně k planetě“

Místo: suterén, budova A

Čas: 18:00 – 22:00

Proč nemohou slepice v noci spát?

Program: I slepice mají své noční můry. Kdo za to může? Čmelík kuří. Přestože je čmelík malý tvor, dělá chovatelům velké starosti. A my hledáme způsoby, jak zajistit slepicím klidný spánek a přitom používat metody šetrné k životnímu prostředí. Jak se nám daří uspávat čmelíky vůní z pomerančů, či skořice se dozvíte v naší laboratoři.

Místo: Budova A, přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Cesta kuřátka od vejce až po vylíhnutí i dál

Program: To kuře co mám na talíři, prý rychle rostlo. A jak dlouho? Takto krátce? Nepřirozené. Co prosím? Že mělo nižší uhlíkovou stopu? A jak jako? Kuře šetrné k planetě? Proč kuřata rychle rostou, proč mají nižší uhlíkovou stopu než jiná hospodářská zvířata, kde všude se snažíme eliminovat ztráty, a že to umíme ještě před tím, než dáme vejce do líhně, vám rádi sdělíme v naší laboratoři.

Místo: Budova A, přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Vejce jako potravina – šetrná k životnímu prostředí?

Program: Jak kvalitní je vejce potravina? Jsou klecové chovy šetrnější k životnímu prostředí? Jaká je spotřeba vody na jednotku produkce vejce oproti produkci masa? Proč je žloutek žlutý? A o další zajímavosti se s vámi rádi podělíme v naší laboratoři.

Místo: Budova A, přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova B

Šetrná řešení s matematikou

Program: : Představení některých matematických disciplín jako cesty k optimalizaci a tím i k šetrnému využívání zdrojů. Ukážeme Escherovské teselace, tj. cestu jak je možné z obdélníka vyřezat figurky zvířátek s nulovým odpadem. Vznikne jakési puzzle, které návštěvníci mohou znovu seskládat, nebo použít jako inspiraci pro vlastní návrh. Dále bude možné postavit most Leonarda da Vinci, tj. jednoduchý most, který nepotřebuje žádné spojovací prvky a pohromadě jej drží jen genialita konstruktéra, vlastní hmotnost mostu a gravitace. Představíme i další klasické či okrajové úlohy související s matematikou a optimálním řešením problémů. V paletě ukázek si své téma najdou všechny věkové kategorie a všechny úrovně školních znalostí a dovedností.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: Po celou dobu konání akce

Bezpilotní systémy a senzory pro zjišťování stavu lesa

Program: Ukázky různých typů bezpilotních letadel (rotorové systémy, systémy s pevnými křídly). Autonomní systémy pro řízení letu. Využití multispektrálních senzorů a termálních kamer pro zjišťování zdravotního stavu lesa a fyziologických procesů stromů. Využití 3D modelů pro inventarizaci lesa.

Místo: Budova B, přízemí, místnost N1065 - Strojový sál

Čas: Po celou dobu konání akce

Fyzika a stromolezení aneb Silákem snadno a rychle

Program: Demonstrace principu volné kladky v polohovacích systémech stromolezců. Bude připraveno zařízení pro výstup a práci v korunách stromů s využitím volné kladky i dalších pomůcek. Ukážeme si speciální lana na zkušebním stendu, měření napětí lana zatěžovaného stromolezcem i pevnostních charakteristik lan ve stromolezení.

Místo: Budova B, přízemí vlevo, dílny N 1033

Čas: Po celou dobu konání akce

Těžba dříví harvestorem ve virtuálním lese

Program: Předvedení simulátoru harvestoru a forwarderu, tj. zařízení pro nácvik obsluhy strojů pro mechanizovanou těžbu a soustřeďování dříví v lese. Seznámení s pracovištěm operátora (řidiče) a s principy činnosti a způsoby ovládání obou strojů. Díky možnosti simulace různých pracovních podmínek těžby a soustřeďování dříví návštěvníci bezpečně a bezprostředně uvidí a pochopí principy práce těchto strojů analogicky reálným podmínkám praxe. Zájemci budou zacvičeni pro praktické ovládání simulátoru, budou moci si samostatně vyzkoušet práci s ním a ověřit přitom své dovednosti, přesnost a výkonnost práce ap.

Místo: Budova B, přízemí, Ústav techniky, na konci chodby laboratoř simulátoru harvestoru, N 1033

Čas: Po celou dobu konání akce

Na vodě i pod vodou

Program: Prezentace proudění vody v korytech toků i v potrubí. Co se najde v rybníku co v tůni a co v mokřadech? Víme, co tam patří? Kam s tím, co ne? Návštěvníkům bude předvedeno proudění vody v korytech vodních toků při umístění různých stavebních objektů. Ukázka druhů proudění v potrubí. Vysvětlení rozdílů biotopů řek, rybníků, tůní a mokřadů. Jak nakládat s materiálem ze dna rybníků, tůní a mokřadů. Pro děti: Interaktivní tabule s vyzkoušením možností umístění fauny a flory do prezentovaných biotopů a nakládání s materiálem na dně.

Místo: Budova B, 3. patro, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, laboratoř 422

Čas: Po celou dobu konání akce

Les v pohybu

Program: Svět se mění, budou představeny problémy lesnictví související s globální změnou klimatu a vysvětleno jak se přizpůsobit, reagovat, adaptovat v lesním hospodářství a co je to například „uhlíkové lesnictví“.

Místo: Budova B, přízemí, vestibul budovy B

Čas: Po celou dobu konání akce

Čteme z letokruhů - dendrochronologie

Program: Představíme si způsob určování věku stromů i datování stáří historických artefaktů.

Místo: Budova B, 6. patro, Laboratoř nauky o dřevě

Čas: Po celou dobu konání akce

Ukázka 2D laserové řezačky

Program: Představíme si možnosti využití laseru a dřeva pro dekorativní účely.

Místo: Budova B, 6. patro, Laboratoř nauky o dřevě

Čas: Po celou dobu konání akce

Dřevo jako atraktivní materiál pro 21. století

Program: Ukázka dřeva jako materiálu, kompozitních materiálů na bázi dřeva, možnosti měření vlastností. Expozice a možnost vyzkoušení některých úprav (ohýbání, opalování, lisování…). Ukážeme si podobnou práci i s jinými ekologicky udržitelnými materiály (slaměné desky, jedlé talíře z otrub a podobně).

Místo: Budova B, 6. patro, učebna B51

Čas: Po celou dobu konání akce

Biomechanika a optika stromů

Program: Zkoumání různých možností, jak posuzovat stabilitu stromů v jeho prostředí.

Místo: Dvorní trakt za budovou B

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova C

Jste v kondici?

Program: Výživa nejen člověka.

Místo: Budova C, 1. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Co obnáší krmivářství

Program: výživa zvířat

Místo: Budova C

Čas: Po celou dobu konání akce

I rostliny mohou být ve stresu

Program: rozbor stresových faktorů rostlin

Místo: Budova C

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova D

Chemie je všude kolem nás (původně chemie – přírodní věda)

Program: 3 prohlídkové okruhy, svět plný kouzel a experimentů

Místo: Budova D

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova M

Bez potravin to nepůjde

Program: naše produkty, ochutnávky, spousta informací o potravinách.

Místo: Budova M, přízemí vpravo

Čas: Po celou dobu konání akce

Život s rybami

Program: Spousta informací, ukázek a ochutnávek rybích produktů.

Místo: Budova M, 1. poschodí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Ze zkumavky do lesa a na pole aneb Jak využít vědecké poznatky prakticky

Program: Poutavou formou bude prezentováno, co je možno z jedné rostlinné buňky v podmínkách in vitro. Jak je možno tento proces využití při množení cenných materiálů. V čem jsou skryty taje tohoto postupu a jak je nutno ke každému druhu přistupovat individuálně. Bude doplněno o praktické ukázky.

Místo: 2. poschodí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Barevné pšenice

Program: Za poslední 2 roky přibyly nové dvě české odrůdy „barevných“ pšenic – AF Jumiko a AF Oxana. Dozvíte se, co jsou to „barevné pšenice“ a v čem se liší od klasické pšenice. Co je pro konzumenty pozitivní. O problematice si budete moci nejen popovídat, ale třeba i něco ochutnat.

Místo: 2. poschodí

Čas: Po celou dobu konání akce

Rostliny nejen pod lupou, historie a současnost

Program: Ukázky historických a současných herbářových dokladů, botanické literatury, zvětšovací optiky. Pozorování rostlinných objektů.

Místo: Budova M, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Anatomie na dosah ruky

Program: Morfologické sbírky

Místo: Budova M, přízemí vlevo

Čas: Po celou dobu konání akce

Nebezpečné a prospěšné mikroorganismy v potravinách

Program: Budou prezentovány preparáty a Petriho misky s bakteriemi a plísněmi, které mají pozitivní i negativní význam v potravinářství.

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Zdravá/degradovaná půda, kvalita zemědělské produkce

Program: Za sekci půdní mikrobiologie se budou prezentovat různé vzorky půd se stanovenými počty mikroorganismů včetně názorné ukázky počtu kolonií na Petriho miskách, informace o jejich významu. Prezentací testu fytotoxicity výluhů z těchto půd, ukázka rozkladu modelové organické látky (celulózy) půdními mikroorganismy (zdroje uhlíku pro mikroorganismy). I mikroorganismy mohou půdu obohacovat o živiny a "krmit" tak rostliny - fixátoři dusíku.

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Půda známá a neznámá

Program: Víte, že v půdě ve vašem květináči žije více mikrobů, než je lidí na této planetě? Víte, že půda má významný vliv třeba na průběh záplav, nebo teplotu ve vašem okolí? Seznamte se se základními půdními vlastnostmi pomocí jednoduchých ukázek. Uvidíte, jak to vypadá pod povrchem půdy, i jak se dá půda netradičně využít, a co vše v ní najdeme.

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Projevy nedostatků živin u rostlin

Program:

Místo: Budova M, 2. poschodí, místnost M 2.14

Čas: Po celou dobu konání akce

Agrobotanika

Program: Prezentace botanického výzkumu na člověkem vytvořených stanovištích (pole, louky, vinohrady, železnice, skládky, ad.). Ukázky plodin a plevelů.

Místo:

Čas:

Konopí a jeho možnosti využití

Program: Diskuze nad využitím konopí od technického až po medicinální.

Místo:

Čas:

Budova Q

Plýtvání potravinami

Program: Výstava na téma „Plýtvání potravinami“. Kolik tun jídla se denně vyhodí? Interaktivní výstava Vám přiblíží objem, v jakém se plýtvá. Unikátní data získaná rozsáhlým výzkumem.

Místo: Budova Q, 2. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

Kam nás vede konzumní styl života?

Program: Kolikrát do roka si koupíte něco, co ve skutečnosti nepotřebujete? Kolikrát vynosíte šaty, než je vyhodíte? Kolikrát jste se nechali zlákat množstevní slevou, i když jste ten výrobek potřebovali jen jeden? Přijďte zjistit, jak moc jste propadli konzumerismu a co můžete dělat lépe. Formou posterů se dozvíte o dopadech konzumního stylu života na společnost a naše životní prostředí. Představíme Vám také, co je to Giving Tuesday, proč se začal ve světě slavit a jak se můžete zapojit.

Místo: Budova Q, 4. patro

Čas: Po celou dobu konání akce

100 let české krajiny

Program:

 • Využití krajiny, vývoj krajiny v čase
 • Znáte národní parky a chráněné krajinné oblasti ČR?
 • Světelná mapa ČR

Místo: přízemí před Q01,02,03

Čas: Po celou dobu konání akce

Plasty a odpadky

Program:

 • Zdroje mikroplastů z domácností
 • Třídění plastů
 • Co s bioodpadem?
 • Co takhle bezobalový obchod?
 • Vyrobte si vlastní textilní sáčky na potraviny
 • Umíte vyrobit vlastní čisticí prostředek např. na WC?

Místo: přízemí před Q01,02,03

Čas: Po celou dobu konání akce

Ekosystémové služby

Program:

Místo: přízemí před Q01,02,03 Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Globální spotřeba vody

Program:

Místo: přízemí před Q01,02,03 Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Eroze půdy a retence vody – ukázka

Program:

Místo: přízemí před Q01,02,03 Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Dílničky pro děti

Program:

Místo: přízemí před Q01,02,03 Q

Čas: Po celou dobu konání akce

Roboty spolupracující s člověkem

Program: Chcete se dozvědět jaký je rozdíl mezi běžným a kolaborativním robotickým ramenem a vidět naživo práci obou těchto strojů? Nebo se chcete raději seznámit s našimi kolovými roboty, které jezdí na robotické soutěže, kde plní různé úkoly? Pro nejmenší návštěvníky máme nachystány modely mobilních robotů z lega.

Místo: Budova Q, 1. patro, laboratoř Q11

Čas: Po celou dobu konání akce

Historie 3D Vizualizace

Program: Přijďte se podívat, jak se rozšířená realita uplatňovala při výuce deskriptivní geometrie v roce 1960. Zjistěte, jaký skok udělaly 3D ovladače pro virtuální realitu za poslední 2 dekády. Vyzkoušejte si nejnovější brýle pro virtuální realitu HTC Vive a Oculus Rift. Prohlédněte si hologramy vytvoření HoloLens. Pojďte se s námi ponořit do historie i současnosti 3D vizualizace.

Místo: Budova Q, suterén, Spatial Hub

Čas: Po celou dobu konání akce

Zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Program: Přijďte si popovídat s chatbotem. Řekne vám, který je nejlepší telefon na focení. Vyzkoušejte si aplikaci pro hodnocení produktů podle uživatelských recenzí na internetu. Porovnejte své pozitivní nebo negativní hodnocení textu s automatickým.

Místo: Budova Q, 1. patro, laboratoř Q13

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova R

Traktorem na cestách

Program: Jízdy v areálu univerzity.

Místo: Budova R

Čas: Po celou dobu konání akce

Proč zatěžovat lesy více, když to jde méně?

Program: Hráli jste si jako děti s autíčkem na dálkové ovládání? Zajímá vás, jak se ovládá stroj ve 70° svahu? A chcete být šetrní k životnímu prostředí, a především k lesům, které i tak dnes dostávají už dost zabrat? Pokud jste nyní alespoň jednou odpověděli kladně, pak se určitě přijďte podívat na naši lesnickou techniku.

Místo: Budova R

Čas: Po celou dobu konání akce

Hi-tech

Program: 3D tisk a modelování, Virtuální realita, využití dronů.

Místo:

Čas:

Budova T

Máte skrytý talent

Program: Prezentace ateliérové tvorby, která bude zaměřená především na design nábytku a interiéru, a grafický design. K vidění budou, jak práce v tištěné podobě, tak i ve formě funkčních prototypů 1:1 a modelů v konkrétním měřítku. Práce budou vystaveny v rámci celé budovy T a prohlídka bude zakončena v ateliéru ve třetím patře, kde si návštěvníci budou moci jednotlivé výtvarné techniky sami vyzkoušet, tak aby mohli odhalit svůj skrytý talent.

Místo: Budova T

Čas: Po celou dobu konání akce

Ukázka 3D tiskárny

Místo: Budova T, Ústav nábytku, designu a bydlení

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova X

Recyklo – dílna

Program: Zužitkujme věci, které by se běžně po použití hned vyhodily. Děti se mohou těšit třeba na výrobu papírového kamaráda.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Omyvatelné ubrousky na svačinu

Program: Vyrobte si vícekrát použitelný ubrousek z kousku látky a vosku. Hodit se vám může třeba pro zabalení svačiny do školy nebo do práce. Po použití jej jednoduše umyjete a je připravený pro další svačinu.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Stezka bosou nohou

Program: Projděte po slepu bosou nohou stezku z přírodních materiálů. Nahlédněte tak do světa studentů s handicapem, kterým na MENDELU pomáhá Poradenské a profesní centrum.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Jste empatičtí? Udělejte si malý test

Program: Jste empatičtí k ostatním lidem? Pak se určitě umíte vcítit také do všeho živého na naší planetě, kterou je potřeba chránit. Protože, když chráníme Zemi, chráníme vlastně i sebe, své nejbližší a vše co máme rádi.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Otestujte si své sebevědomí

Program: Zdravě sebevědomý člověk ví, co umí a co zvládne, netrápí se zbytečně pocity nejistoty, ale také se nepřeceňuje. A pokud se rozhodne chránit přírodu, tak nejspíš také ví, jak to citlivě a přitom účinně prosadit. Jaké je vaše sebevědomí? Zjistíte v našem testu.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě

Program: Různé odpadky se rozkládají různou dobu a některé se nerozloží vůbec. Přijďte si otestovat svoje znalosti, nebo si zahrát na učitele a vyzkoušet svoje kamarády či rodinu.

Místo: Budova X - přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Vizuální prostorová prezentace významu funkcí lesů ŠLP Křtiny pro rozvoj regionu

Program: přednášející: Mgr. Kateřina Čechová

Místo: učebna X02

Čas: 19:00

O stavu (ne)zdravé populace ČR

Program: přednášející: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Zdraví je jednou z nejvyšších životních hodnot. Často si ale jeho hodnotu uvědomíme, až se kvalita našeho zdraví a zdravotního stavu zhorší. Co je hlavní příčinou současných onemocnění v České republice? Které faktory ovlivňují naše zdraví? Jak můžeme zdraví "měřit"? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými státy nejen v Evropě?

Místo: učebna X02

Čas: 19:30

Inteligence vody a úžas v nás!

Program: přednášející: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

Fenomén vody stál v minulosti u prvních filosofických i vědeckých pokusů pochopit život na zemi, a opět dnes nové objevy v chápání vody nás staví do role úžaslých diváků záhady života. Víte, že voda má inteligenci a paměť? Že voda je základní živel všech kultur a náboženství? A důvody nedostatku pitné vody pro lidstvo lze zkoumat i pomocí psychologických a filosofických nástrojů? A že charakter vnímání vody určuje způsob života celých civilisací v minulosti i dnes? Interaktivní prezentace představí fenomén vody jako živel, jako psychologicky a sociologický rys jedince a společnosti, jako magický zdroj života, či jako objekt vědeckého zájmu, který spojuje lidstvo napříč časem a prostorem. Součástí povídání bude i ukázka základních živlových rituálů vody, jak je mapuje současná antropologie.

Místo: učebna X02

Čas: 20:00

Moravský kras – jedinečné přírodní dědictví

Program: přednášející: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Moravský kras žije! Díky jeho intenzivní ochraně se podařilo zachovat mnoho unikátních míst, která jsou jedinečná. Přírodní krásy je možné obdivovat na povrchu i v podzemí v přístupných částech chráněné krajinné oblasti. Toto jedinečné dědictví je dnes ohrožováno suchem, které je důsledkem klimatických změn. Nešetrný turismus a vandalství způsobují trvalé škody, jejichž náprava často trvá až desítky let. V povodí, které je 3,5 krát větší než chráněné území, může být také riziková antropogenní činnost. Zemědělská a průmyslová aktivita včetně sídelních struktur znehodnocují povrchové vody, zvyšují erozi půdy a tepelné znečištění. V Moravském krasu nás proto čeká mnoho překvapení, které jsou nejenom krásná, ale také varovná. Výchova ke vztahu k našemu společnému dědictví je realizována prostřednictvím mnoha institucí včetně vlastního poznání, ke kterému, doufejme, přispěje i tento krátký dokumentární film.

Místo: učebna X02

Čas: 21:00

Guimaras očima studentů FRRMS

Program: přednášející: studenti FRRMS

krásy je možné obdivovat na povrchu i v podzemí v přístupných částech chráněné krajinné oblasti. Toto jedinečné dědictví je dnes ohrožováno suchem, které je důsledkem klimatických změn. Nešetrný turismus a vandalství způsobují trvalé škody, jejichž náprava často trvá až desítky let. V povodí, které je 3,5 krát větší než chráněné území, může být také riziková antropogenní činnost. Zemědělská a průmyslová aktivita včetně sídelních struktur znehodnocují povrchové vody, zvyšují erozi půdy a tepelné znečištění. V Moravském krasu nás proto čeká mnoho překvapení, které jsou nejenom krásná, ale také varovná. Výchova ke vztahu k našemu společnému dědictví je realizována prostřednictvím mnoha institucí včetně vlastního poznání, ke kterému, doufejme, přispěje i tento krátký dokumentární film.

Místo: učebna X02

Čas: 23:00

Letem světem s FRRMS

Program: interaktivní program a workshop pro děti

Místo: přízemí budovy X

Čas: Po celou dobu konání akce

Železniční doprava je šetrná k životnímu prostředí

Program: Chcete si zkusit, jak se řídí provoz na železnici? Přijďte se podívat na model železnice a na řízení jízdy vlaků počítačem. Zkuste vypravit svůj vlak.

Místo: Budova X - suterén (vstup ze strany od budovy M, laboratoř řízení kolejových vozidel)

Čas: Po celou dobu konání akce

Hledání cest k soběstačnosti thajského venkova

Program: přednášející: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D

Co se Vám vybaví, když se řekne Thajsko? Patrně písečné pláže, palmy nebo hlavní město Bangkok. Většina obyvatel Thajska však stále bydlí na venkově, který žije jiným životem než známá turistická letoviska. Vydáme se na venkov v provinciích Nakhon Si Thammarat a Ubon-Ratchathani a ukážeme Vám, jak místní obyvatelé hledají cestu k soběstačnosti a jaké projekty (rozpracované studenty Mendelu) jsou pro místní atraktivní a přínosné.

Místo: učebna X02

Čas: 22:00

 

Od 18:00 do 23:00 se můžete občerstvit v bufetu v přízemí budovy Q a přízemí budovy O.

Stáhněte si aplikaci Noc vědců pro:

Android

iOS

Mapa kampusu MENDELU

Doprava do kampusu MENDELU


 • Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
 • Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská* ( pouze pracovní dny)
 • Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
 • Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská Mapy.cz