Faculty of Horticulture

Dean's office: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Phone:+420 519 367 211
  
Dean:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Secretary:Ing. Eva Spěváková