Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy

Chairperson

Body members

 • prof. Dr. Ing. Igor Anič, DrSc. - Zavod za ekologiju i uzgajanije šuma, Šumarski fakultet, Sveučiliště, Záhřeb, Chorvatsko
 • Dr. Algidras Augustaitis - Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Forestry and Ecology, Laboratory of Forest Monitoring, Litva
 • prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka - Katedra pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU Praha, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
 • Dr. Thomas Dirnböck - Umweltbundesamt GmbH, Vídeň, Rakousko
 • Dr. Dirk Roger Eisenhauer - Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna OT Graupa, D
 • Dr. Dirk Roger Eisenhauer - Staatsbetrieb Sachsenforst, OT Graupa, Pirna, Německo
 • doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. - Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
 • RNDr. Miloslav Homolka, CSc. - Oddělení ekologie savců, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno
 • RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. - riaditeľ , Botanický ústav SAV, Bratislava, SK
 • RNDr. Petr Kočárek, CSc. - Katedra biologie a ekologie, Přídovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 • Dr. Ing. Bohdan Konôpka - Národné lesnícke centrum, Zvolen, Slovenská republika
 • prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. - DFPGM FFWT
 • RNDr. Ján Kulfan, CSc. - Ústav ekologie lesa, SAV, Zvolen, Slovenská republika
 • prof. Dr. Lars Lundin - Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko
 • Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. - DENR FRDIS (technický redaktor)
 • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. - Katedra zoologie, PřF JČU v Českých Budějovicích
 • Dr. Ing. Milan Pernek, Ph.D. - V.D. pročelnik Odjela za zaštitu šuma i loďstvo, Šumarski institut, Jastrebarsko, Jastrebarsko, HR
 • prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. - Katedra pěstování lesa, FLD ČZU Praha
 • prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. - Lesnícka fakulta Technické univerzity vo Zvolene, Slovenská republika
 • Dr hab. Ing. Jaroslav Socha - Katedra Dendrometrii, Wydzial Lesny Uniwersystetu, Krakow, Polsko
 • prof. Dr hab. Tomasz Staszewski - Instytut Ekologii Terenów Uprzemystowionych, Katowice, Polská republika
 • Ing. Miroslav Tesař, CSc. - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i, Praha
 • prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. - ExtBoard, ext FFWT, ExtRead
 • Univ.-Prof. Dr. Rudolf Wegensteiner - Department of Forest- and Soil Sciences, Institute of Forest Entomology, Forest Pathology and Forest Protectiion, BOKU, Vídeň, Rakousko
 • Dr hab. Ing. Slawomir Wilczyński - Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Krakow, Polsko