Scientific Council

Head

Body members

 • Ing. Pavlína Adam, Ph.D. - ředitelka, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - DCB FA, ext CEITEC FA
 • Mgr. Petr Adamec, Ph.D. - OSS ILE
 • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - DPTHP FH, ext FA
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - rektor, Masarykova univerzita v Brně
 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky , AV ČR v Olomouci
 • doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. - DATPT FA, ext ILE
 • prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. - DI FBE
 • prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - DWS FFWT
 • doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D., CSc. - ředitel, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - DFPGM FFWT
 • doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - DSOA FBE
 • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - DF FBE
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - ředitelka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
 • doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. - Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - ÚHÚLAG FFWT, ext DI FBE, ext FH
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - vědecký ředitel, Středoevropský technologický institut
 • prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. - DFT FA
 • prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dr. h. c. - rektor, Technická univerzita ve Zvolenu
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - ÚPK FH
 • doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. - DAB FA, SRDI REC
 • doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. - ext ILE, ext ILE, ext FA
 • prof. Dr. Ing. Petr Maděra - DFBDG FFWT
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D., M.Sc. - proděkan, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - děkan, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - ÚZRHV FA, DTS FRDIS
 • prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - rektor, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - director, Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - DAT FBE, ext FFWT (rektorka)
 • prof. Mgr. Petr Oslzlý - rektor, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - DVGF FH, ext DI FBE
 • doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. - Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute, Praha
 • doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - děkanka, Fakulta Európskych štúdií a regionálného rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. - UAPMV FA
 • doc. Dr. Ing. Alena Salašová - ÚPK FH, ext FFWT
 • Ing. Jiří Schneider, Ph.D. - DENR FRDIS, ext FFWT, ext FFWT
 • Ing. Břetislav Skácel - ředitel klastru, CREA Hydro&Energy a hon. gen. konzul Filipínské republiky
 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - rektor, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. - Ústav fyzikálního inženýrství, odbor fyziky pevných látek a povrchů, FSI, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. - University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
 • JUDr. Bohumil Šimek - hejtman, Jihomoravský kraj
 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. - rektor, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. - vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - rektor, Slezská univerzita v Opavě
 • prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. - prorektor pro strategii a rozvoj, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra ochrany lesa a entomologie FLD ČZU
 • Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - ředitel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
 • prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. - ředitel, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - DRBE FRDIS, ext FFWT, ext DBE FBE
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. - DMA FBE, ext FH