Konference RaOP 2018

Konference

Konference "Rekreace a ochrana přírody" na zámku Křtiny.

 

Zveme Vás na tradiční konferenci "Rekreace a ochrana přírody - s přírodou ruku v ruce!" (RaOP 2018), která se bude konat ve Křtinách na zámku od 2. 5. do 4. 5. 2018.

Konference je pořádána pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a ministra životního prostředí ČR.

Součástí konference jsou přednášková část a odborné exkurze. Konference je mezinárodní a jednacím jazykem je český, slovenský a anglický jazyk. Sborník konference z posledních let je indexován na WoS i Scopus.

Více info: jitka.fialova@mendelu.cz.

Zámek Křtiny

  • Ulice: Křtiny 1
  • Město: Křtiny
  • PSČ: 679 05
  • Stát: Česká republika

Zámek Křtiny je organizační součástí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), kde je organizačně veden v agendě Kanceláře ředitele. Zámek Křtiny je zejména účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně, zázemím pro studenty, pedagogy a další akademické pracovníky. Poskytuje svým hostům konferenční služby (kongresový, společenský sál, salonky), ubytovací služby (ubytovací kapacita 50 osob), stravovací služby (zámecká a hotelová restaurace, catering) a další služby dle přání zákazníků. Společenské a vzdělávací centrum zámek Křtiny vedle naplňování účelové činnosti slouží také pro širokou veřejnost s nabídkou komerčních služeb ubytování, stravování a dalších služeb.

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

  • Ulice: Zemědělská 3
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika

Studuj MENDELU