Kafé pod platanem

Kulturní - společenská akce

Kafé pod platanem - už 4. ročník přátelského setkání akademické obce (nejen AF MENDELU) u dobré kávy a zákusku na prostranství mezi budovami C a B. Kromě informací o fakultě, oborech, možnostech zahraničních výjezdů, uplatnění absolventů (AgroContact) a soutěží se studenti mohli blíže seznámit s členy a prací spolku Klas AF, Akademického senátu a děkanátu AF včetně vedení fakulty. Akce proběhne od 8:30 do 15 hodin a nijak nebude nenarušovat probíhající výuku prvního týdne zimního semestru.

 • Párty stan 20 x 10 m
 • Ochutnávky z vlastní výroby na AF
 • Káva za "mrzký peníz" 10 Kč a k tomu zákusek zdarma
 • Informace o studiu, oborech, praxích, zahraničních možnostech
 • Přítomnost členů AS AF MENDELU (Akademického senátu) a vedení fakulty
 • Zapojení se do aktivit konaných na fakultě a mimo ni (spole Klas AF)
 • Uplatnění absolventů - projekt AgroContact
 • Přítomnost profi fotografa
 • Soutěž v dojení s Krávou Julčou.

Areál MENDELU

 • Ulice: Zemdědělská 1
 • Město: Brno
 • PSČ: 613 00
 • Stát: Česká republika

Mapa areálu MENDELU

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

 • Ulice: Zemědělská 1
 • Město: Brno
 • PSČ: 613 00
 • Stát: Česká republika

Studuj MENDELU