Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka

10. 2. 2020 -

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav statistiky a operačního výzkumu Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka, úvazek 0,2 – 1,0

Naše čj.: 11002920

Požadujeme:

 • Ukončené magisterské, či doktorské studium v oboru matematika, aplikována matematika nebo příbuzném
 • Znalost anglického jazyka
 • Vědecká a publikační činnost
 • Znalost práce v prostředí Statistika, MATLAB, případně obdobném
 • Praktické zkušenosti s výukou matematiky, aplikované matematiky na VŠ výhodou
 • Předpoklady pro další odborný růst

Pracovní náplň:

 • Pedagogická, vědecká a výzkumná činnost

Benefity:

 • 8 týdnů dovolené
 • Flexibilní pracovní doba
 • Multisport karta
 • Příspěvek na stravu (Ticket Restaurant card/menza)
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • Možnost odborného rozvoje a vzdělání
 • Přátelský kolektiv


Datum předpokládaného nástupu:

 • 1. 9. 2020

Elektronické přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci přijímá Odbor řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 9. 3. 2020.

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., děkan Provozně ekonomické fakulty

 

INZERÁT K TISKU            

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU