Výzkumný pracovník / Výzkumná pracovnice pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

7. 2. 2020 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Výzkumný pracovník / Výzkumná pracovnice, úvazek 1,0

Naše čj.: 41004520

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Praxe v oboru Fyziologie rostlin, Stresová fyziologie rostlin, Genomika se zaměřením na biostatistiku
 • Ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru Botanika, nebo příbuzném
 • Plynulá znalost anglického a španělského jazyka
 • Schopnost samostatné vědecké práce a schopnost práce v „R“

Pracovní náplň:

 • Vedení a koordinace náročných vědeckých projektů nebo relativně samostatné části takových projektů
 • Řešení úkolů základního, nebo uměleckého oboru, jehož výsledky publikuje v mezinárodně významných recenzovaných časopisech, nebo vědeckých monografiích, či významných recenzovaných sbornících
 • Vykonávání recenzní a oponentské práce při posuzování zásadních projektů v rámci příslušného oboru
 • Podílení se na pedagogické činnosti, zejména vedením doktorských studentů a jejich mentoring
 • Konzultace k závěrečným pracím a přednášení v navazujícím magisterském a doktorském studiu

Benefity:

 • 8 týdnů dovolené
 • Flexibilní pracovní doba
 • Multisport karta
 • Příspěvek na stravu (Ticket Restaurant card/menza)
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • Možnost odborného rozvoje a vzdělání
 • Přátelský kolektiv

Datum předpokládaného nástupu:

 • 1. 4. 2020, příp. dohodou

Elektronické přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o
dosažené kvalifikaci přijímá Odbor řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613
00 Brno, a to do 6. 3. 2020.

INZERÁT K TISKU            

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan LDF MENDELU

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Výzkumný pracovník / Výzkumná pracovnice pro Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU