Akademický pracovník Asistent/Akademická pracovnice Asistentka se zaměřením na myslivost a aplikovanou zoologii, úvazek 0,2

13. 1. 2020 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice pro Ústav ochrany lesa a myslivosti
Asistent/Asistentka se zaměřením na myslivost a aplikovanou zoologii, úvazek 0,2

Naše č. j. 41000420

Požadujeme:

 • Magisterské vzdělání se zaměřením na lesnické disciplíny, popř. ekologie
 • Schopnost pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti
 • Publikační aktivita ve vědeckých časopisech v oboru
 • Praxe v projektové činnosti
 • Řidičský průkaz kategorie B
 • Zbrojní průkaz
 • Aktivní znalost anglického jazyka

Pracovní náplň:

 • Zajišťuje rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů studijních programů uskutečňovaných univerzitou
 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Vede a oponuje seminární a závěrečné práce
 • Spolupodílí se na vědecko-výzkumné činnosti
 • Publikuje a sděluje odborné veřejnosti prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech a formou příspěvků na konferencích

Benefity:

 • 8 týdnů dovolené
 • Multisport karta
 • Příspěvek na stravování v menze / Ticket Restaurant® Card
 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2020, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.
Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

INZERÁT K TISKU            

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan LDF MENDELU

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník Asistent/Akademická pracovnice Asistentka se zaměřením na myslivost a aplikovanou zoologii, úvazek 0,2

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU