Akademičtí pracovníci pro Lesnickou a dřevařskou fakultu

6. 1. 2020 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení 4 míst akademických pracovníků pro Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Naše č.j. 41073519

Asistent se zaměřením dřevařství, lepení a úpravy dřeva, či výroby stavebně-truhlářských výrobků (úvazek 1,0)

 Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oblasti dřevařství, stavby na bázi dřeva, nebo nábytkářství (titul Ing.)
 • Vědeckou spolupráci v oblasti stavebně-truhlářských výrobků
 • Vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ, nebo min. 3 roky praxe ve výrobní sféře
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti

 

Odborný asistent se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva, či nábytkářství (úvazek 1,0)

Požadujeme:

 • Doktorské vysokoškolské vzdělání – titul Ph.D., nebo jeho ekvivalent
 • Nutná znalost v oblasti dřevařství, obrábění dřeva, CNC techniky a jejího ovládání
 • Znalost SW CAD/CAM (SW Alphacam výhodou)
 • Praxe min. 6 let ve vědecko-výzkumné, akademické, nebo výrobní oblasti
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti

  

Asistent se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva, či nábytkářství (úvazek 1,0)

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání odpovídajícího zaměření (titul Ing.)
 • Nutná znalost v oblasti dřevařství, obrábění dřeva, CNC techniky a jejího ovládání
 • Znalost SW CAD/CAM (SW Alphacam výhodou)
 • Vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ, nebo min. 3 roky praxe ve výrobní sféře
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti

  

Výzkumný pracovník se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva, či nábytkářství (úvazek 1,0)

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání odpovídajícího zaměření (titul Ing).
 • Znalost v problematice ochrany dřeva, jeho impregnace a modifikace materiálových vlastností
 • Vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ, nebo min. 6 roky praxe ve výrobní sféře
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti

 

Pracovní náplň akademických pracovníků:

 • Zajišťování rozvoje poznávacích a tvůrčích schopností studentů studijních programů uskutečňovaných univerzitou (zejména v bakalářském a magisterském studijním programu Technologie a management zpracování dřeva, Tvorba a výroba nábytku a Stavby na bázi dřeva)
 • Vedení cvičení, seminářů, a exkurzí
 • Poskytování konzultací studentům
 • Vedení a oponentura seminárních a závěrečných prací
 • Spolupráce na výzkumné činnosti pracoviště
 • Publikace článků v odborných časopisech
 • Účast na konferencích

Benefity:

 • 8 týdnů dovolené
 • Multisport karta
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award    
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí

 

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2020

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Odbor řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

INZERÁT K TISKU            

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan LDF MENDELU

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademičtí pracovníci pro Lesnickou a dřevařskou fakultu

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU