Titul honoris causa dostane na MENDELU nobelista Nurse

3. 1. 2020 -

Mendelova univerzita v Brně udělí čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa anglickému genetiku, buněčnému biologovi a profesoru mikrobiologie Siru Paulu Maximu Nurse. Britský vědec je mimo jiné držitelem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 2001 za objevy klíčových regulátorů buněčného cyklu. Slavnostní obřad proběhne v prostorách auly Mendelovy univerzity v Brně 31. 1. 2020 od 10:00 hodin. Zájemci o účast na slavnosti se mohou hlásit do 23. ledna na mailu drhc@mendelu.cz

 

 

„Udělením čestného doktorátu takto významnému vědci, který se angažuje i ve veřejném životě, svým způsobem završí oslavy sta let Mendelovy univerzity v Brně," uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Paul Nurse je ředitelem londýnského Ústavu Francise Cricka, tedy významné vědecké instituce působící v oblasti biomedicíny. Sám Nurse v současnosti na tomto ústavu řídí Laboratoř buněčného cyklu. V minulosti byl například také prezidentem Rockefellerovy univerzity v New Yorku nebo britské Královské společnosti, jíž je členem od roku 1989. Za svou vědeckou činnost získal mnohá ocenění a čestné doktoráty řady univerzit. Za své zásluhy o rozvoj vědy byl také povýšen do šlechtického stavu.

Nobelovu cenu obdržel v roce 2001 společně s krajanem Timothy Huntem a Lelandem Hartwellem z USA. Členové Nobelova výboru zdůvodnili nominaci této trojice přínosem všech jejích členů ke kontrole buněčného řetězce při dělení buněk, které probíhá při onemocnění rakovinou. Vědci objevili "motor, který celý buněčný řetězec pohání" a přispěli tak k dalšímu pochopení nejrozšířenější civilizační choroby.

Ústředním tematem Nurseova výzkumu je buněčný cyklus a buněčné dělení u kvasinek. Nurse jako první objevil gen cdc2 a zároveň určil, že je to právě tento gen, který hraje klíčovou úlohu v regulaci buněčného cyklu, tedy v načasování událostí jako je dělení buněk či jejich jader. Jeho tým přitom identifikoval stejný gen i u člověka, čímž mj. dokázal, že zákony buněčného cyklu jsou stejné u rostlin, zvířat i člověka. Objev může mít zásadní dopad na léčbu rakoviny, neboť rakovinné buňky mají buněčný cyklus narušený, což umožňuje jejich masivní dělení. Léčba by tak mohla spočívat v obnově klasického cyklu.

Nurse se zapojuje i do veřejného života. Společně s kolegy varoval například před tvrdým brexitem, angažoval se i proti tzv. homofobnímu zákonu v Ruské federaci. Nurse několikrát vystoupil i v České republice. V roce, kdy získal Nobelovu cenu, na přednášce v Praze doporučil více investovat do vzdělávání a vědy. Nurse není pouze vědcem, ale také například pilotem nebo vášnivým motorkářem. Na vylepšení motorky také padla část peněz, které získal za Nobelovu cenu.

 

 


Studuj MENDELU