Akademičtí pracovníci pro ústavy Agronomické fakulty

18. 11. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro ústavy

Naše čj.: 21041119-989

Ústav technologie potravin

odborný asistent (úvazek 1,0)

Požadujeme: 

 • VŠ vzdělání v oblasti přírodních věd - titul Ph.D. 
 • Znalost anglického jazyka 
 • Praxe v oboru analytické chemie a chromatografických metod 
 • Znalost obsluhy vybavení na úrovni Chemstation, Clarity a CSW 
 • Praxe ve vedení agendy v rámci laboratoře analytické chemie 
 • Vedení databáze chemických látek a likvidaci chemických odpadů 
 • Praxe v údržbě laboratorního vybavení 
 • Předpoklady pro odborné konzultace při realizaci diplomových a disertačních prací

odborný asistent (úvazek 1,0)

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních věd - titul Ph.D. 
 • Znalost anglického jazyka 
 • Praxe v oboru mikrobiologie a elektro-migračních metod (PCR) 
 • Praxe ve vedení agendy v rámci mikrobiologické laboratoře a likvidaci mikrobiologických odpadů, praxe v údržbě laboratorního vybavení 
 • Předpoklady pro odborné konzultace při realizaci diplomových a disertačních prací

 

Ústav aplikované a krajinné ekologie

asistent se zaměřením na krajinnou ekologii (úvazek 1,0)

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Agroekologie 
 • Publikační a vědecko-výzkumná činnost v oboru krajinná ekologie 
 • Pedagogická praxe včetně výuky, znalost práce se software ArcGIS 
 • Pedagogické vzdělání, schopnost výuky v anglickém jazyce a zkušenosti s projektovou činností výhodou

asistent se zaměřením na environmentalistiku (úvazek 0,5)

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Agroekologie nebo v oboru příbuzném 
 • Publikační a vědecko-výzkumná činnost v oboru aplikovaná a krajinná ekologie, pedagogická praxe 
 • Pedagogické vzdělání, schopnost výuky v anglickém jazyce a zkušenosti s projektovou činností výhodou


Ústav chovu a šlechtění zvířat
asistent (úvazek 0,2)

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání zootechnického nebo přírodovědného zaměření 
 • Zkušenosti s chovem, ošetřováním a výcvikem sportovních koní, výcvikem jezdců 
 • Hipologické odbornosti: trenér II.třídy, cvičitel, rozhodčí ČJF, jezdecká licence (aktivní jezdec) 
 • Výuka hipologických předmětů, vedení závěrečných prací

 

Pracovní náplň akademického pracovníka:

 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Je pověřován vybranými přednáškami
 • Poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné práce
 • Připravuje písemné práce a testy
 • Spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště

Benefity:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

Předpokládaný nástup u všech pozic 1. 1. 2020


Jedná se o pracovní poměry na dobu určitou. Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci na vysoké škole.


Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem a motivačním dopisem je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, pracovniprilezitosti@mendelu.cz

INZERÁT K TISKU                                                                 

     

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan AF MENDELU


Za správnost: Bc. Eva Sofková, Oddělení personální a sociální MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademičtí pracovníci pro ústavy Agronomické fakulty

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU