Tajemník / tajemnice Agronomické fakulty

7. 11. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Tajemník / tajemnice Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Naše čj.: 21028219-989

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru 
 • Zkušenosti s finančním řízením a plánováním 
 • Zkušenosti s vedením pracovních týmů a projektů 
 • Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, orientace v právních předpisech 
 • Organizační, manažerské, komunikační a vyjednávací schopnosti 
 • Spolehlivost, zodpovědnost, analytické myšlení 
 • Občanská bezúhonnost 
 • Praxe z vysokoškolského prostředí a znalost anglického jazyka výhodou

 

 Pracovní náplň:

 • Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty, nakládá s majetkem svěřeným fakultě
 • Řídí tým zaměstnanců děkanátu
 • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty
 • Připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání
 • Zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních
 • Tvorba metodik, řízení a koordinace většího kolektivu osob

 

Datum předpokládaného nástupu:

 •  01. 02. 2020, příp. dohodou

 

Elektronické přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 28. 11. 2019.

INZERÁT K TISKU

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan AF MENDELU

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Tajemník / tajemnice Agronomické fakulty

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU