Akademický pracovník-odborný asistent pro Ústav informatiky PEF

24. 10. 2019 -

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

 

 

Naše čj.: 11024919-989

Odborný asistent (úvazek 0,2)

Požadujeme:

 • Dosažení odpovídající vědecko-pedagogické hodnosti, resp. ukončené doktorské studium
 • Zkušenost s univerzitním prostředím výhodou

Pracovní náplň:

 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Připravuje, hodnotí písemné práce, testy a ústní zkoušky
 • Aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí rozvíjeného vědního oboru

Benefity:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění  na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

INZERÁT K TISKU    

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., v.r.

děkan PEF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Bc. Eva Sofková, Oddělení personální a sociální MENDELU

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník-odborný asistent pro Ústav informatiky PEF

* Povinné údaje

 

Vyznačením této volby potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání na Mendelově univerzitě v Brně.
Vámi poskytnuté osobní údaje v odpovědi na tento inzerát bude Mendelova univerzita v Brně zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na Mendelově univerzitě v Brně uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.
 

Vyznačením této volby uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise pro účely zařazení do databáze uchazečů a to po dobu 6 měsíců od data udělení souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a zasláním zprávy na e-mail:  pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU