Ředitel/ka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (úvazek 1,0)

10. 8. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU Ředitel/ka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (úvazek 1,0)

Naše č. j.: 71003419-989

 Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání především v oblasti společenských věd, nejlépe pedagogických věd nebo v oblasti dalšího vzdělávání
 • Výborné organizační a komunikační dovednosti
 • Předpoklady pro vědeckovýzkumnou práci v oblasti pedagogiky a celoživotního vzdělávání
 • Aktivní a doložené zkušenosti v rámci realizace dalšího vzdělávání ve vysokoškolském prostředí
 • Min. 5 let praxe s vedením lidských zdrojů
 • Morální bezúhonnost
 • Aktivní znalost AJ
 • Předložená střednědobá koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu

Náplň práce:

 • Koordinace a samostatná práce na realizaci koncepční, vědeckovýzkumné a projektové činnosti související se zaměřením vysokoškolského ústavu
 • Odborné vedení jednotlivých specializovaných oddělení vysokoškolského ústavu
 • Odpovědnost za rozvoj profesionálních činností vyplývajících ze zaměření vysokoškolského ústavu
 • Vykonávání základních činností akademického pracovníka
 • Odpovědnost za vlastní profesní rozvoj a profesní rozvoj pracovníků vysokoškolského ústavu
 • Odpovědnost za stabilizovaný rozpočet vysokoškolského ústavu

Benefity:

 • Možnost podílet se na smysluplné práci
 • Předpoklad dalšího profesního růstu v akademickém prostředí
 • Možnost vlastního rozvoje, seberealizace a uplatnění kreativity
 • Multisport karta, příspěvek na stravu (Ticket restaurant card/menza)
 • 40 dnů dovolené

Předpokládaný nástup: od 15. 9. 2019 nebo dle dohody

Elektronické přihlášky doložené životopisem, přehledem dosavadní praxe, včetně dokladů o kvalifikaci a dosavadní publikační činnosti je třeba odeslat na e-mail pracovniprilezitosti@mendelu.cz do 10. 9. 2019.

 

Inzerát k tisku

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka Mendelovy univerzity v Brně

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: VÚ ICV

Odpovědět na pracovní nabídku

Ředitel/ka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (úvazek 1,0)

* Povinné údaje

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Mendelově univerzitě v Brně své osobní údaje pro účely výběrového řízení a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva dle z. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.
 

Tímto uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise za účelem účasti v budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice. Souhlas uděluji na dobu 1 roku. Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU