Akademický pracovník-asistent v oblasti pedagogických disciplín

8. 8. 2019 -

Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník - asistent v oblasti pedagogických disciplín
úvazek 1,0

Naše čj.: 18216/2019-791

Požadujeme:

 • Absolvent/ka min. magisterského studijního programu v oblasti pedagogiky, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy apod.
 • Min. 5 let praxe na pozici učitele/učitelky ZŠ nebo SŠ, případně odpovídající praxe
 • Zahájené doktorské studium v oblasti pedagogických věd výhodou
 • Případná publikační činnost a schopnost pro vědeckovýzkumnou práci
 • Schopnost týmové i samostatné práce
 • Znalost AJ a práce s PC

 Pracovní náplň:

 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Je pověřován vybranými přednáškami
 • Poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné práce
 • Připravuje písemné práce a testy
 • Spolupodílí se na vědecko-výzkumné činnosti pracoviště

Benefity:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

Předpokládaný nástup: od 16. 09. 2019 nebo dle dohody

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci a dosavadní publikační činnosti je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Inzerát k tisku

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

ředitel vysokoškolského ústavu ICV

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: VÚ ICV

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník-asistent v oblasti pedagogických disciplín

* Povinné údaje

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Mendelově univerzitě v Brně své osobní údaje pro účely výběrového řízení a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva dle z. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.
 

Tímto uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise za účelem účasti v budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice. Souhlas uděluji na dobu 1 roku. Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU