Akademický pracovník-odborný asistent /asistent pro Ústav práva a humanitních věd PEF

5. 8. 2019 -

 

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků pro Ústav práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

Naše č.j. 11019819-989

 

Odborný asistent pro vědu a výzkum (částečný pracovní úvazek)

 Požadujeme:

 • Ukončené vzdělání doktorského stupně v oblasti sociologických a sociálně ekonomických věd
 • Předchozí doložená rozsáhlá vědecká a publikační činnost v dané oblasti
 • Zkušenost s publikováním v mezinárodních časopisech podmínkou
 • Zkušenost v podávání a realizaci výzkumných projektů

 

Asistent/ odborný asistent (úvazek až do výše 1,0)

 Požadujeme:

 • Ukončené vzdělání magisterského stupně v oblasti psychologické nebo sociálně ekonomické
 • Ukončené/započaté doktorské studium
 • Předchozí doložená vědecká a publikační činnost v dané oblasti
 • Schopnost vést přednášky a semináře v anglickém jazyce
 • Zkušenost v podávání a realizaci výzkumných projektů

 

Pracovní náplň:

 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Připravuje, hodnotí písemné práce, testy a ústní zkoušky
 • Řeší dílčí výzkumné problémy, výsledky své vědecko-výzkumné činnosti sděluje vědecké komunitě prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech
 • Aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí rozvíjeného vědního oboru

 Benefity:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award    
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

Předpokládaný nástup: v říjnu 2019 nebo dle dohody

 

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

 INZERÁT K TISKU

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., v.r.

děkan PEF MENDELU

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

  

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník-odborný asistent /asistent pro Ústav práva a humanitních věd PEF

* Povinné údaje

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Mendelově univerzitě v Brně své osobní údaje pro účely výběrového řízení a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva dle z. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.
 

Tímto uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise za účelem účasti v budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice. Souhlas uděluji na dobu 1 roku. Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam

 

 

 


Studuj MENDELU