Akademický pracovník pro Ústav chemie a biochemie AF

25. 7. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav chemie a biochemie

Naše čj.: 21029719-989

 

Lektor (úvazek 0,5 a 1,0)

Požadujeme:

 •  Ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii
 •  Nejméně 5 let praxe v pedagogické a vědecké oblasti – anorganická a organická chemie
 •  Schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti
 •  Znalost aj

Specifické požadavky:
Úvazek 0,5: vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bio analytické chemie výhodou
Úvazek 1,0: vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti anorganické/organické chemie výhodou

Pracovní náplň:

 • Zabezpečuje přípravné práce pro vzdělávací činnost
 • Provádí výuku ve cvičeních a seminářích 
 • Provádí odborné práce pro vědecko-výzkumnou činnost

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 nebo dle dohody

 

Asistent (úvazek 0,6)

Požadujeme:

 •  Ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii
 •  Praxe a zkušenost ve vědecké oblasti
 •  Schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti
 •  Aktivní znalost aj a schopnost vést v tomto jazyce výuku

Specifické požadavky: vědeckovýzkumná a publikační činnost v oblasti analytické chemie, zaměření na separační techniky výhodou

Pracovní náplň:

 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Je pověřován vybranými přednáškami
 • Poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné, zpravidla bakalářské práce
 • Připravuje písemné práce a testy
 • Spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 nebo dle dohody

 

Odborný asistent (úvazky 0,2; 0,45; 0,5; 0,65; 0,7; 0,75)

Požadujeme:

 •  Ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii
 •  Věd. hodnost Ph.D. nebo ekvivalent
 •  Praxe a zkušenost v pedagogické a vědecké oblasti
 •  Schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti
 •  Aktivní znalost aj a schopnost vést v tomto jazyce výuku
 •  Schopnost vedení pre-graduálních studentů při vědecké práci pro tvorbu závěrečných prací

Specifické požadavky:
Úvazek 0,2: pedagogická činnost v oblasti fyzikální nebo analytické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti instrumentální analytické chemie, zkušenost v oblasti spektroskopických metod výhodou
Úvazek 0,2: pedagogická činnost v oblasti biologické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bioanorganické chemie a biochemie
Úvazek 0,45: pedagogická činnost v oblasti analytické chemie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bioanalytické chemie, zkušenosti v oblasti hmotnostní spektrometrie proteinů výhodou
Úvazek 0,5: pedagogická činnost v oblasti v oblasti anorganické, fyzikální chemie a biochemie se zaměřením na využití výpočetní chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti výpočetní biologie a výpočetní chemie
Úvazek 0,65: pedagogická činnost v oblasti fyzikální nebo analytické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti environmentální chemie
Úvazek 0,7: pedagogická činnost v oblasti biochemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti molekulární biologie, znalost transkriptomických analýz a průtokové cytometrie výhodou
Úvazek 0,75: pedagogická činnost v oblasti anorganické a analytické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti anorganické a organické chemie, zkušenost v oblasti návrhu, syntézy a charakterizace uhlíkatých nanomateriálů a nanokompozitů s nanočásticemi na bázi kovů a nekovů výhodou

Pracovní náplň:

 •  Vede cvičení, semináře a exkurze, přednáší a popřípadě vede přednášky
 •  Vede a oponuje seminární a závěrečné, zpravidla bakalářské a diplomové práce
 •  Připravuje, hodnotí písemné práce, testy a ústní zkoušky
 •  Řeší tvůrčím způsobem vědecké a výzkumné úkoly

Předpokládaný nástup 1. 10. 2019 nebo dle dohody

 

Benefity pro zaměstnance:

 •  Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 •  Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 •  Přátelské prostředí
 •  Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 •  Multisport karta
 •  8 týdnů dovolené

 

INZERÁT K TISKU


Jedná se o pracovní poměry na dobu určitou. Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci na vysoké škole.


Elektronické přihlášky doložené osobním dotazníkem, životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.


doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r.
děkan AF MENDELU

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

  

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník pro Ústav chemie a biochemie AF

* Povinné údaje

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Mendelově univerzitě v Brně své osobní údaje pro účely výběrového řízení a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva dle z. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.
 

Tímto uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise za účelem účasti v budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice. Souhlas uděluji na dobu 1 roku. Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU