Akademický pracovník - vedoucí ústavu LDF

2. 7. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst 2 akademických pracovníků - vedoucích ústavů pro:

 1. Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
 2. Ústav nábytku, designu a bydlení

Naše čj.: 41028619-989

Náplň práce:

 • Vědecká a tvůrčí práce
 • Organizace chodu vysokoškolského ústavu
 • Vedení závěrečných a disertačních prací
 • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu
 • Publikační aktivita v oboru
 • Aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů

Požadavky:

 • Dosažení vědecko-pedagogické hodnosti profesor nebo docent, resp. vědecká kvalifikace Ph.D. (případně ekvivalent)
 • Vědecká a tvůrčí práce doložená výstupy – předložení nejvýznamnějších publikačních, vědeckých a tvůrčích výsledků za období posledních 5 let
 • Organizační schopnosti, schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VŠ
 • Zahraniční kontakty –aktivní znalost anglického jazyka

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award    
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Zapojení do řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu a tím i možnost karierního rozvoje
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

INZERÁT K TISKU

 

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2019

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci, předložení koncepce rozvoje daného oboru a ústavu ve vzdělávací a vědecko-výzkumné oblasti a předložení nejvýznamnějších publikačních, vědeckých a tvůrčích výsledků za období posledních 5 let, je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

                                                                           

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v.r.

děkan LDF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

 

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník - vedoucí ústavu LDF

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU