Akademický pracovník-odborný asistent pro Ústav techniky a automobilové dopravy AF

1. 7. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Akademický pracovník pro Ústav techniky a automobilové dopravy - odborný asistent (úvazek 1,0) pro výuku předmětů Diagnostika motorových vozidel, Údržba a opravy motorových vozidel, Inovace v technice, Aplikace výpočetní techniky

Naše čj.: 21028219-989

Náplň práce:

 • Vedení závěrečných a disertačních prací
 • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu
 • Podíl na výuce doktorandů
 • Publikační aktivita v oboru
 • Aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů

Požadavky:

 • Ukončené Ph.D. studium
 • Publikační aktivita, doložení min. 10 záznamů z wos, h-index vyšší než 1 (publons)
 • Orientace v CAD (Solidworks)
 • Znalost technologie rapid prototyping – generování G kódu – sw Slicer
 • Znalost diagnostických systémů motorových vozidel – OBD2, proprietární protokoly
 • Znalost vibroakustických metod diagnostiky

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award    
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

INZERÁT K TISKU

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 nebo dohodou

Jedná se opracovní poměr na dobu určitou. Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační a organizační schopnosti, občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

                                                                           

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r.

děkan AF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

 

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademický pracovník-odborný asistent pro Ústav techniky a automobilové dopravy AF

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU