Asistent se zaměřením na lesnické a arboristické technologie a ergonomii (úvazek 0,2)

1. 7. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka-asistenta pro Ústav techniky 

Asistent se zaměřením na lesnické a arboristické technologie a ergonomii

(úvazek 0,2 nebo dle dohody)

1. 7. 2019 

Naše čj.: 41028519-989  

 Pracovní náplň:

 • Vedení závěrečných a disertačních prací
 • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu
 • Podíl na výuce doktorandů
 • Publikační aktivita v oboru
 • Aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů

Požadujeme:

 • Magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření
 • Schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti lesnických a arboristických technologií a ergonomických disciplín

 Benefity:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award    
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí
 • Začlenění do týmu převážně mladých lidí
 • Dále nabízíme zapojení do řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu a tím i možnost karierního rozvoje
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

Předpokládaný nástup: od 1. 10. 2019 nebo dle dohody

Další informace:

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Obecnými požadavky pro přijetí jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, aktivní znalost světového jazyka, komunikační a organizační schopnosti, občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole. Výhodou jsou vlastní zkušenosti v daných oblastech pracovní činnosti.

 

Inzerát k tisku

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v.r.

děkan LDF MENDELU

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: LDF – děkanát a Ústav techniky

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent se zaměřením na lesnické a arboristické technologie a ergonomii (úvazek 0,2)

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU