Asistent/odborný asistent se zaměřením na arboristické technologie

5. 8. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka-asistenta/odborného asistenta pro Ústav techniky 

Asistent/odborný asistent se zaměřením na arboristické technologie 

(úvazek 0,5 nebo dle dohody)

 

Naše čj.: 41033519-989  

Požadujeme:

 • Univerzitní vzdělání odpovídajícího zaměření
 • Prokazatelná předchozí odborná činnost v oblasti arboristiky
 • Zkušenosti s řešením projektů odpovídajících danému odbornému zaměření
 • Schopnost pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti v oblasti arboristických technologií
 • Kontakty se zahraničními specialisty s odpovídajícím odborným zaměřením
 • Znalost anglického jazyka (na úrovni C2 nebo rodilý mluvčí)

 Pracovní náplň:

 • Vypracovávání a podávání návrhů projektů daného zaměření, jejich řešení, vytváření vědeckých týmů pro řešení projektů, koordinace prací při řešení projektů
 • Vypracování publikačních výstupů z řešení projektů a jejich zveřejňování
 • Konzultace a vedení závěrečných prací studentů
 • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu vyučovaných v anglickém jazyce
 • Podíl na výuce doktorandů
 • Aktivní zapojení do zvyšování úrovně studijních předmětů a oborů, zajišťovaných ústavem

Benefity:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award    
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí
 • Začlenění do týmu převážně mladých lidí
 • Dále nabízíme zapojení do řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu a tím i možnost karierního rozvoje
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Multisport karta
 • 8 týdnů dovolené

 

Předpokládaný nástup: od září 2019 nebo dle dohody

Další informace:

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Obecnými požadavky pro přijetí jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační a organizační schopnosti, občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole. Výhodou jsou vlastní zkušenosti v daných oblastech pracovní činnosti.

 

Elektronické přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Inzerát k tisku

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v.r.

 

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: LDF – děkanát a Ústav techniky

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/odborný asistent se zaměřením na arboristické technologie

* Povinné údaje

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Mendelově univerzitě v Brně své osobní údaje pro účely výběrového řízení a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva dle z. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.
 

Tímto uděluji Mendelově univerzitě v Brně souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v mém životopise za účelem účasti v budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice. Souhlas uděluji na dobu 1 roku. Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním na e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz.

  

Antispam


Studuj MENDELU