Docent (úvazek 0,2) - Ústav ekologie lesa

13. 6. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav ekologie lesa - docent (úvazek 0,2)

Naše čj.: 41025919-989

Požadavky:

 • docent v oboru Ekologie lesa,
 • pedagogická praxe (vedení závěrečných a disertačních prací),
 • publikační aktivita v oboru Ekologie lesa.

Náplň práce:

 • vedení závěrečných a disertačních prací,
 • podíl na výuce studijních předmětů ústavu,
 • podíl na výuce doktorandů,
 • publikační aktivita v oboru,
 • aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů.

Nabízíme:

 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award,      
 • práci na progresivním vysokoškolském ústavu,
 • přátelské prostředí,
 • začlenění do týmu převážně mladých lidí,
 • dále nabízíme zapojení do řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu a tím i možnost karierního rozvoje,
 • příspěvek na stravování v menze, Ticket Restaurant® Card, MultiSport karta,
 • 8 týdnů dovolené.

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění. Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

 

Uzávěrka přihlášek je 13. 7. 2019

Nástup: dohodou.

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí:  Děkanát LDF, Ústav ekologie lesa LDF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Docent (úvazek 0,2) - Ústav ekologie lesa

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU