Asistent - 2 pozice (úvazek 0,5) pro Ústav technologie potravin

10. 6. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků pro Ústav technologie potravin - Asistent - 2 pracovní pozice (úvazek 0,5)

Naše čj.: 21024719-989

asistent (úvazek 0,5)

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru technologie potravin se zaměřením na potraviny živočišného původu a senzorickou analýzu,
 • publikační činnost a kvalifikační růst,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,
 • znalost anglického jazyka na základní úrovni,
 • ochota pracovat na svém dalším osobním rozvoji a na výzkumných aktivitách univerzity,
 • občanská bezúhonnost,
 • řidičský průkaz skupiny B.

 

asistent (úvazek 0,5)

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru technologie potravin se zaměřením na potraviny živočišného původu a fyzikální a mechanické vlastnosti potravin,
 • publikační činnost a kvalifikační růst,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,
 • znalost anglického jazyka na základní úrovni,
 • ochota pracovat na svém dalším osobním rozvoji a na výzkumných aktivitách univerzity,
 • občanská bezúhonnost,
 • řidičský průkaz skupiny B.

 

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Ticket Restaurant® Card.
 • MultiSport karta.
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.
 • Work – life balance.
 • Dotované stravování v menze.
 • 8 týdnů dovolené.

Další informace:

 • Jedná se opracovní poměry na dobu určitou.
 • Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační a organizační schopnosti, občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 10. 7. 2019

Nástup: 1. 9. 2019

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r.

děkan AF MENDELU

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů

 

Za správnost: JUDr. Lenka Povolná, vedoucí Oddělení personálního a sociálního 

Na vědomí: AF – děkanát a Ústav technologie potravin

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent - 2 pozice (úvazek 0,5) pro Ústav technologie potravin

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU