Odborný asistent - Ústav účetnictví a daní - úvazek 1,0

7. 6. 2019 -

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav účetnictví a daní - Odborný asistent -  úvazek 1,0

Naše čj.: 11014519-989

Požadavky:

 • dosažení odpovídající vědecko-pedagogické hodnosti, resp. ukončené doktorské studium,
 • znalost účetnictví a daní,
 • předchozí vědecká a publikační činnost v dané oblasti,
 • zapojení do projektů,
 • perfektní znalost anglického jazyka.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Ticket Restaurant® Card.
 • MultiSport karta.
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.
 • Work – life balance.
 • Dotované stravování v menze.
 • 8 týdnů dovolené.

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, publikační či vědecké činnosti spolu s kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění inzerátu.

Uzávěrka přihlášek je 7. 7. 2019

Nástup: 1. 9. 2019

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., v. r.

děkan PEF MENDELU

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů

 

Za správnost: JUDr. Lenka Povolná, vedoucí Oddělení personálního a sociálního 

Na vědomí: Děkanát PEF, Ústav účetnictví a daní  PEF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent - Ústav účetnictví a daní - úvazek 1,0

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU