Vedoucí oddělení kontroly a interního auditu - úvazek 1,0

6. 6. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí oddělení kontroly a interního auditu (úvazek 1,0)

Naše čj.: 90041419-989

Náplň práce:

 • zajišťování plánů interního auditu a tematických kontrol,
 • kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů,
 • audity na prověření hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti při vynakládání veřejných finančních prostředků,
 • poradensko-konzultační činnost pro vedoucí pracovníky v oblasti eliminování ekonomických rizik,
 • vyřizování stížností dle stanovených pravidel.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, ekonomický obor nebo obor veřejné správy,
 • praxi v kontrolní či auditní činnosti minimálně 3 roky, praxe ve veřejné správě je výhodou,
 • trestní bezúhonnost,                                                                                              
 • organizační, řídící a koncepční schopnosti,
 • schopnost samostatné práce,
 • adaptabilitu a analytické schopnosti,
 • všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
 • komunikativní znalost AJ,
 • znalost MS Office, Excel, účetního programu SAP,
 • znalost zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné zprávy v oboru „finanční kontrola“ a „interní audit“ nebo jiného kurzu jej nahrazujícího je výhodou.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Ticket Restaurant® Card.
 • MultiSport karta.
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.
 • Work – life balance.
 • Dotované stravování v menze.
 • 6 týdnů dovolené pro neakademické pozice.

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené motivačním dopisem a strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností, dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně elektronicky a to do 20. 6. 2019.

 

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2019

Nástup: červenec 2019 nebo dohodou.

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., v. r.

rektorka  

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Za správnost: JUDr. Lenka Povolná, vedoucí Oddělení personálního a sociálního

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Vedoucí oddělení kontroly a interního auditu - úvazek 1,0

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU