Ředitel/Ředitelka Odboru botanické zahrady a arboreta (úvazek 1,0)

5. 6. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitele/Ředitelku Odboru botanické zahrady a arboreta (úvazek 1,0)

Číslo jednací: 90041219-989

Pracovní náplň: 

 • Řízení a rozvoj Odboru botanické zahrady a arboreta (dále též jen „BZA“) a koordinace činností jednotlivých úseků pracoviště.
 • Shromažďování a udržování genofondu kulturních a volně rostoucích rostlin pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost univerzity; kompletace sortimentů vybraných rodů rostlin, jejich třídění a identifikaci.
 • Aktualizace údajů o skladbě a počtech pěstovaných taxonů pro studium, výzkum a mezinárodní výměnu.
 • Sledování a aplikace nových metod a technologií při vytváření a údržbě sbírek rostlin a sledování vývoje v příbuzných oborech jako sadovnické a lesnické školkařství, realizace a údržba sadovnických úprav, sledování a zavádění nových metod a přípravků v ochraně rostlin a zavádění nových kultivarů a nových pěstitelských technologií pro další využití v praxi.
 • Vytváření podmínek pro vědeckou práci a její podpora a usměrňování u pracovníků a při spolupráci s dalšími ústavy univerzity, zejména v oblasti ochrany ohrožených druhů rostlin, záchrany genofondu a monitoringu přírodních lokalit.
 • Poskytování odborných informací studentům a podpora v rámci jejich samostudia a při zpracování závěrečných prací; pořádání přednášek, seminářů, exkurzí a výstav.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání zahradnického zaměření.
 • Znalost jazyka anglického na úrovni B2.
 • Zkušenosti s vedením týmů a organizační schopnosti.
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením a řešením projektů a znalost dalšího světového jazyka.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí.
 • Prostor pro osobní i profesní růst s významným podílem vlastní seberealizace a vysokou mírou samostatnosti.
 • Dotované stravování v menze, Ticket Restaurant® Card.
 • 6 týdnů dovolené pro neakademické pozice.
 • Mobilní tarif.
 • Příspěvek na penzijní pojištění.
 • MultiSport karta.

 

Inzerát k tisku

 

Předpokládaný nástup: od 1. 8. 2019

Uzávěrka přihlášek je 5. 7. 2019

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností, motivačním dopisem, dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, přijímá elektronicky Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 5. 7. 2019.

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., v. r.

Rektorka MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Za správnost: JUDr. Lenka Povolná, vedoucí Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Rektorka, B

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Ředitel/Ředitelka Odboru botanické zahrady a arboreta (úvazek 1,0)

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU