Asistent/odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (úvazek 0,1)

4. 6. 2019 -

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - Asistent/odborný asistent úvazek 0,1

Naše čj.: 31008319-989     

Požadavky:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně lesnického směru,
 • anglický jazyk minimálně na úrovni B2,
 • projektová a publikační činnost v oboru,
 • započaté nebo dokončené doktorské studium v příbuzném oboru,
 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Pružnou pracovní dobu
 • Dovolená 8 týdnů
 • Zázemí prestižní univerzity
 • Příspěvek na stravování v menze
 • Ticket Restaurant® Card
 • MultiSport karta

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, kopií dokladů o vzdělání a kvalifikaci, přehledem o publikační činnosti je třeba doručit osobně nebo elektronicky do 4. 7. 2019 na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se nevrací a budou skartovány.

 

Uzávěrka přihlášek je 4. 7. 2019

Datum nástupu: 1. 9. 2019

 

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v. r.

děkan FRRMS Mendelovy univerzity Brně 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU             

Na vědomí: děkanát FRRMS a Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (úvazek 0,1)

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU