Vedoucí - Ústavu ovocnictví / Ústavu zahradnické techniky / Ústavu biotechniky zeleně

28. 5. 2019 -

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje interní výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků se zařazením na pozici vedoucí ústavu pro Ústav ovocnictví / Ústav zahradnické techniky / Ústav biotechniky zeleně

Naše čj.: 51000519-989

Společné požadavky pro uvedené pozice:

 • dosažené vysokoškolské vzdělání min. Ph.D. (nebo ekvivalent),
 • akademický pracovník ZF,
 • předložení nejvýznamnějších publikačních, vědeckých nebo tvůrčích výsledků za období posledních 5 let,
 • předložení koncepce rozvoje daného ústavu ve vzdělávací a vědecko-výzkumné oblasti (povinná příloha v rozsahu max. 2 normostran A4),
 • schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ,
 • organizační schopnosti,
 • aktivní znalost světového jazyka,
 • pracoviště Lednice.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Pružnou pracovní dobu
 • Dovolená 8 týdnů
 • Zázemí prestižní univerzity
 • Příspěvek na stravování v menze
 • Ticket Restaurant® Card
 • MultiSport karta

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, přehledem publikační činnosti a povinnou přílohou je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na personální oddělení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice nebo na email: personalni.zf@mendelu.cz.

 

Uzávěrka přihlášek je 27. 6. 2019.

Datum nástupu: 1. 7. 2019 nebo dle dohody.

 

doc. Dr. Ing. Alena Salašová, v. r.

děkanka Zahradnické fakulty

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU             

Na vědomí: ZF – děkanát a ústavy dle textu vyhlášeného výběrového řízení

 


Studuj MENDELU