Vědecko-výzkumný pracovník/vědecko-výzkumná pracovnice, úvazek 1,0

10. 5. 2019 -

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa vědecko-výzkumný pracovník/vědecko-výzkumná pracovnice, úvazek 1,0

Naše čj.: 21020119-989   

Náplň práce:

 • práce na výzkumných projektech zaměřených na kvalitu/zdraví půdy, udržitelné hospodaření na ZPF,
 • podíl na přípravě zpráv o realizaci projektů,
 • výzkumné aktivity zaměřené na pedologickou stránku projektů,   
 • příprava publikací na řešená témata,
 • laboratorní zajištění analýz půdních vzorků,
 • terénní práce – odběr vzorků, příprava terénních pokusů.

Požadavky:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání,
 • zkušenost s prací na vědecké pozici či v laboratoři vítána,
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office),
 • pečlivost, svědomitost, samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zázemí prestižní univerzity
 • Příspěvek na stravování v menze
 • Ticket Restaurant® Card
 • MultiSport karta

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášku včetně životopisu, motivačního dopisu a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: Martin.Brtnicky@mendelu.cz

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Uzávěrka přihlášek je 6. 6. 2019 ve 12:00 hodin.

Datum nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle domluvy.

 

 

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D., v. r.

vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU             

Na vědomí: Děkanát AF, Ústav 221

 

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Vědecko-výzkumný pracovník/vědecko-výzkumná pracovnice, úvazek 1,0

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU