Systémový knihovník/knihovnice - úvazek 1,0

24. 4. 2019 -

Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na celoškolském pracovišti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.

Naše čj.: 90029319-989

Náplň práce:

 • správa elektronických informačních zdrojů, tvorba statistických výstupů
 • správa vyhledávacího systému typu discovery service a linkovacího nástroje, správa repozitáře,
 • správa webových stránek Ústřední knihovny a Informačního centra,
 • podpora při formulaci a řešení problémů spojených s informačními systémy a hledání nových cest pro jejich řešení včetně hledání nových cest získávání a zpracovávání informací,
 • sledování nových informačních technologií pro zajištění a zlepšení komplexních knihovnicko-informačních služeb,
 • analýza uživatelských požadavků a návrh jejich řešení v oblasti úpravy software

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií, vysokoškolské vzdělání výhodou,
 • znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript, XML), základní znalost administrace operačního systému Linux a Windows, základní znalost PHP, práce s WordPress, SQL, znalost knihovních procesů a standardů výhodou,
 • znalost angličtiny pro práci s dokumentací,
 • systémové a analytické myšlení, schopnost týmové spolupráce, pečlivost a spolehlivost,
 • komunikativnost a ochotu učit se novému.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Multisport karta.
 • TicketRestaurant card.
 • 6 týdnů dovolené
 • Možnost podílet se na smysluplné práci.
 • Zázemí prestižní univerzity s tradicí od roku 1919.
 • Prostor pro osobní i profesní růst, významný podíl vlastní seberealizace a vysokou míru samostatnosti.
 • Elektronické stravenkyPříspěvek na stravování v menze.
 • Možnosti rekreace v univerzitních zařízeních.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností, dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, přijímá Oddělení personální a sociální, Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 31. 5. 2019.

 

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2019

Nástup: : 1. 8. 2019 nebo dle dohody

 

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., v. r. prorektor pro tvůrčí činnost

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107              

e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Systémový knihovník/knihovnice - úvazek 1,0

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU