Projektový manažer/ka - úvazek 1,0 - Agronomická fakulta

11. 4. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na děkanátním pracovišti - Referátu vědy a výzkumu.

Naše čj.: 21015519-989

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání,
 • předpoklady pro práci v oblasti administrace projektů vědy a výzkumu,
 • aktivní znalost anglického jazyka na úrovni min. B2,
 • schopnost využívání prostředí MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, svědomitost, odolnost vůči stresu, flexibilita,
 • zkušenosti z univerzitního prostředí a praxe v oblasti administrace projektů a evidence výsledků vědeckovýzkumné činnosti výhodou.

Další informace:

 • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Multisport karta.
 • Příspěvek na stravování v menze.
 • TicketRestaurant card.
 • 6 týdnů dovolené.
 • Možnost podílet se na smysluplné práci.
 • Zázemí prestižní univerzity s tradicí od roku 1919.
 • Možnost vlastního rozvoje, seberealizace a uplatnění kreativity.
 • Možnosti rekreace v univerzitních zařízeních.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů vzdělání je třeba doručit do 30. 4. 2019 Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019

Nástup: : 1. června 2019 nebo dohodou.

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

děkan AF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107              

e-mail: pracovniprilezitosti@mendelu.cz

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: AF – děkanát AF

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Projektový manažer/ka - úvazek 1,0 - Agronomická fakulta

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU