Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu

15. 4. 2019 -

Prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu.

Naše čj.: 90027119-989

Náplň práce:

 • Řízení a rozvoj Oddělení vědy a výzkumu
 • Administrativní, organizační, koordinační a konzultační činnosti na podporu vědy, výzkumu a inovací
 • Metodické řízení pracovišť univerzity v oblasti vědy a výzkumu (specifický výzkum, habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem)
 • Grantová schémata zaměřená na základní i aplikovaný výzkum (GAČR, TAČR, NAZV, NAKI, MPO) česká i zahraniční

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Jazykové znalosti jazyka anglického slovem a písmem, úroveň minimálně A2
 • Znalost účelového financování z českých a zahraničních zdrojů
 • Mezinárodní certifikace projektového managementu
 • Předchozí pracovní zkušenosti spojené a agendou vědy a výzkumu (proces habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem)
 • Pečlivost, samostatnost, zodpovědnost
 • Organizační schopnosti
 • Zkušenosti s koncepční, analytickou a metodickou prací v rámci akademického prostředí
 • Všeobecný přehled o správě a řízení vysoké školy a souvisejících činnostech
 • Pracovní zkušenosti v oblasti managementu vědy nejméně 3 roky

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Ticket Restaurant® Card
 • MultiSport karta
 • Prostor pro osobní i profesní růst.
 • Významný podíl vlastní seberealizace a vysokou míru samostatnosti.
 • Work – life balance.
 • Dotované stravování v menze.
 • 6 týdnů dovolené pro neakademické pozice.
 • Mobilní tarif.

PODKLAD K VŘ:

 • Součástí přihlášky je také motivační dopis a zpracování návrhu na rozvoj pracoviště

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností, dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, přijímá Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00  Brno, a to do 10. 5. 2019. Vyřizuje: Jana Zouharová, telefon +420 545 135 007 e-mail pracovniprilezitosti@mendelu.cz

 

Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2019

Nástup: dle dohody.

 

 

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. v. r.

prorektor pro tvůrčí činnost MENDELU

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Za správnost: Odbor řízení lidských zdrojů MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU