Referent pro veřejné zakázky (1 místo s úvazkem 1,0)

9. 4. 2019 -

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na rektorátním pracovišti pro Oddělení veřejných zakázek - Referent pro veřejné zakázky.

Naše čj.: 90026619-989

Náplň práce:

 • administrace výběrových/zadávacích řízení a další operativní úkoly v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • uveřejňování informací o veřejných zakázkách na Profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek,
 • realizace veřejných zakázek na elektronickém tržišti,
 • vypracování stanovisek pro poskytovatele dotace

Požadavky:

 • VŠ vzdělání právnického směru s praxí v oboru, výhradně administrace nebo kontrola veřejných zakázek, případně příprava nabídek na straně dodavatele,
 • schopnost vysokého pracovního nasazení,
 • komunikativnost, zodpovědnost, otevřenost, flexibilita a pozitivní přístup k práci,
 • ochota k dalšímu vzdělávání,
 • organizační schopnosti, pečlivost, odpovědnost a samostatnost,
 • schopnost týmové práce,
 • příjemné a reprezentativní vystupování, výborný písemný projev,
 • občanská bezúhonnost,
 • velmi dobrá úroveň práce s PC (MS Word, Excel, Outlook, apod.),
 • znalost platné legislativy vztahující se k veřejným zakázkám.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Platové zařazení podle praxe.
 • Pružná pracovní doba.
 • Ŕádná dovolená v délce 6ti týdnů.
 • Multisport karta.
 • Ticket Restaurant® Card
 • Možnost podílet se na smysluplné práci.
 • Zázemí prestižní univerzity s tradicí od roku 1919.
 • Příspěvek na stravování v menze.
 • Možnosti rekreace v univerzitních zařízeních.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené motivačním dopisem, strukturovaným profesním životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání přijímá Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 24. 4. 2019. Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se nevrací a budou skartovány.   

 

Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2019

Nástup: : 1. 7. 2019 nebo dohodou.

 

 

Ing. Libor Sádlík, DiS, v. r.

kvestor MENDELU

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107              

e-mail: personalniprilezitosti@mendelu.cz

 

Za správnost: Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Referent pro veřejné zakázky (1 místo s úvazkem 1,0)

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU