Odborný asistent (úvazek 1,0) pro obor genetika živočichů

5. 4. 2019 -

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

Naše čj.: 21014819-989

Požadavky:

 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oborech se zaměřením na genetiku, molekulární nebo buněčnou biologii,
 • schopnost vědecké práce a publikování v oboru, vědecké články v časopise s impakt faktorem, zaměření na oblast živočišnou, příp. mikrobiální, zkušenosti s prací v molekulární biologické laboratoři,
 • pedagogické vzdělání nebo pedagogické zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Další informace:

 • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

Obecné požadavky:

 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole,
 • občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole,

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Multisport karta.
 • TicketRestaurant card.
 • Možnost podílet se na smysluplné práci.
 • Předpoklad dalšího profesního růstu v akademickém prostředí.
 • Zázemí prestižní univerzity s tradicí od roku 1919.
 • Možnost vlastního rozvoje, seberealizace a uplatnění kreativity.
 • Práce je vhodná i pro absolventy.
 • Elektronické stravenky.
 • Příspěvek na stravování v menze.
 • Možnosti rekreace v univerzitních zařízeních.
 • 40 dnů dovolené.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění Oddělení personálnímu a sociálnímu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 5. 5.  2019

Nástup: : 1. 6. 2019.

 

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

děkan AF MENDELU

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107              

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: AF – děkanát a Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent (úvazek 1,0) pro obor genetika živočichů

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU