Asistent/odborný asistent – 2 pozice s úvazkem 0,5 a 0,3

4. 4. 2019 -

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro Ústav plánování krajiny – pracoviště Lednice (2 úvazky)

Naše čj.:51001119-989

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně: obor Zahradní a krajinářská tvorba, Zahradní a  krajinářská architektura nebo obor příbuzný,
 • preferujeme zaměření na krajinné, prostorové a územní plánování, rekreaci, na krajinné interpretace,
 • v prostředí geografických informačních systémů,
 • absolvent nebo student doktorského studia odpovídajícího směru,
 • předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost.

Další požadavky:

 • znalost práce s PC, grafickými systémy a audiovizuální technikou na vysoké úrovni dovedností,
 • znalost AJ a schopnost výuky v AJ.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • 8 týdnů dovolené pro akademické pozic.
 • Možnost vzdělávání a kurzů.
 • Dotovaná strava v menze.
 • Ticket restaurant Card.
 • Multisport karta.

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, portfoliem, doklady o vzdělání a motivačním dopisem zasílejte na personální oddělení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice nebo na email: personalni.zf@mendelu.cz, a to do 5. 5. 2019.

 

Uzávěrka přihlášek je 5. 5. 2019

Nástup: : červen 2019 nebo dle dohody

 

 

doc. Dr. Ing. Alena Salašová, v. r.

děkanka Zahradnické fakulty

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107, e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: ZF – děkanát a Ústav plánování krajiny

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/odborný asistent – 2 pozice s úvazkem 0,5 a 0,3

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU