Asistent/odborný asistent - se zaměřením na zahradní a krajinářskou architekturu, úvazek 0,6

26. 3. 2019 -

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav biotechniky zeleně pracoviště Lednice (úvazek 0,6).

Naše čj.: 51001019-989

Náplň práce:

 • vedení cvičení a vybraných přednášek v předmětech: Dendrologie a Použití rostlin,
 • publikace výsledků ve vědeckých periodicích.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (absolvent oboru ZAKA nebo MZKU),
 • ukončené nebo započaté doktorské studium.

Další požadavky:

 • schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • pozitivní a proaktivní přístup k řešení problému,
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet),
 • znalost univerzitního prostředí výhodou.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • 8 týdnů dovolené pro akademické pozic.
 • Možnost vzdělávání a kurzů.
 • Dotovaná strava v menze.
 • Ticket restaurant Card.
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu, přátelské prostředí, začlenění do týmu převážně mladých lidí.
 • Dále nabízíme zapojení do řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu a tím i možnost karierního rozvoje.

 

Inzerát k tisku

 

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, portfoliem, doklady o vzdělání a motivačním dopisem zasílejte na personální oddělení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice nebo na email: personalni.zf@mendelu.cz, a to do 25. 4. 2019.

 

 

Uzávěrka přihlášek je 25. 4. 2019

Nástup: : květen 2019 nebo dle dohody.

 

 

doc. Dr. Ing. Alena Salašová, v. r.

děkanka Zahradnické fakulty

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

 

Za správnost: Oddělení personální a sociální MENDELU

Na vědomí: ZF – děkanát a Ústav biotechniky zeleně

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/odborný asistent - se zaměřením na zahradní a krajinářskou architekturu, úvazek 0,6

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU