Vědecko-výzkumný pracovník - postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy (úvazek 0,6)

12. 3. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení  na pozici vědecko-výzkumný pracovník - postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy.

Naše čj.: 41012319-989

Náplň práce:

  • zapojení v projektu MENDELU IP-A „Posilování a rozvoj tvůrčí činnosti na  LDF  MENDELU tvorbou post-doc pozic“.

Požadavky:

  • ukončené doktorské studium, vědecká praxe v oboru,
  • jazykové znalosti – velmi dobrá znalost AJ,
  • autor minimálně 3 publikací v žurnálu s IF,
  • schopnost podávání externích projektů a samostatné mezinárodně srovnatelné tvůrčí činnosti při současném zapojení do vzdělávací činnosti fakulty a projektovém vedení studentů.

Nabízíme:

  • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
  • Zapojení do projektu.
  • Moderní pracoviště.
  • Možnost osobního rozvoje.

Další informace:

  • úvazek 0,6.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2019

Nástup: : ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody.

 

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan LDF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Vědecko-výzkumný pracovník - postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy (úvazek 0,6)

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU