Odborný asistent se zaměřením na lesnicko-dřevařskou ekonomiku a politiku (úvazek 1,0)

12. 3. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademického pracovníka pro Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky.

Naše čj.: 41012219-989

Odborný asistent se zaměřením na lesnicko-dřevařskou ekonomiku a politiku (úvazek 1,0)

Náplň práce:

 • zajišťuje rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů studijních programů uskutečňovaných univerzitou (zejména v bakalářských a magisterských studijních programech),
 • vede cvičení, semináře,
 • je pověřen vybranými přednáškami,
 • poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné práce (bakalářské i magisterské),
 • řeší tvůrčím způsobem vědecké a výzkumné úkoly,
 • spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště,
 • výsledky své vědeckovýzkumné činnosti publikuje a sděluje odborné veřejnosti prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech a formou příspěvku na konferencích.

Požadavky:

 • magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření,
 • vědecká kvalifikace Ph.D. nebo CSc.,
 • schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti lesnicko-dřevařské ekonomiky a politiky a příbuzných disciplín.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Možnost podílet se na smysluplné práci.
 • Předpoklad dalšího profesního růstu v akademickém prostředí.
 • Zázemí prestižní univerzity s tradicí od roku 1919.
 • Možnost vlastního rozvoje, seberealizace a uplatnění kreativity.
 • Práce je vhodná i pro absolventy.
 • Elektronické stravenky.
 • Příspěvek na stravování v menze.
 • Možnosti rekreace v univerzitních zařízeních.
 • 40 dnů dovolené.

Další informace:

 • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení.

Obecné požadavky:

 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
 • aktivní znalost světového jazyka,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • odpovídající praxe i publikační činnost v příslušném oboru,
 • občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole,
 • výhodou je praxe na VŠ i provozní praxe.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2019

Nástup: : 1. 5. 2019, popř. dohodou.

 

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan LDF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: LDF – děkanát a Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent se zaměřením na lesnicko-dřevařskou ekonomiku a politiku (úvazek 1,0)

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU