Odborný asistent (1,0) a asistent (0,3) pro Ústav dřevařských technologií - 2 pracovní pozice

12. 3. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav dřevařských technologí - 2 pracovní místa.

Naše čj.: 41012119-989

Odborný asistent (úvazek 1,0)

Náplň práce:

 • zajišťuje rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů studijních programů uskutečňovaných univerzitou (zejména v bakalářském a magisterském studijním programu Stavby na bázi dřeva),
 • vede cvičení, semináře a exkurze,
 • je pověřen vybranými přednáškami,
 • poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné práce (bakalářské i magisterské),
 • řeší tvůrčím způsobem vědecké a výzkumné úkoly,
 • spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště,
 • výsledky své vědeckovýzkumné činnosti publikuje a sděluje odborné veřejnosti prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech a formou příspěvku na konferencích.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství nebo stavby na bázi dřeva (titul Ph.D. nebo ekvivalent).
 • Znalost stavební problematiky pozemního stavitelství, případně konstrukcí pozemních staveb, znalost zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a ČSN týkající se stavební problematiky v širších spojitostech, znalost konstrukce a provádění dřevěných staveb a staveb na bázi dřeva.
 • Schopnost vědecké práce v oblasti staveb na bázi dřeva.
 • Minimálně 6 letá vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ nebo alespoň 6 let praxe ve stavební sféře (projektant, stavbyvedoucí, statik apod.).
 • Předpoklad pro další vzdělávání se v oboru.
 • Stáž v zahraničí výhodou.
 • Schopnost vést výuku v AJ

 

Asistent (úvazek 0,3)

Náplň práce:

 • zajišťuje rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů studijních programů uskutečňovaných univerzitou (zejména v bakalářském a magisterském studijním programu Dřevařství, Stavby na bázi dřeva, Tvorba a výroba nábytku),
 • vede cvičení, semináře a exkurze, je pověřen vybranými přednáškami, poskytuje konzultace,
 • vede a oponuje seminární a závěrečné práce (bakalářské i magisterské),
 • řeší tvůrčím způsobem vědecké a výzkumné úkoly,
 • spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště,
 • výsledky své vědeckovýzkumné činnosti publikuje a sděluje odborné veřejnosti prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech a formou příspěvku na konferencích.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva nebo nábytkářství.
 • Znalost v problematice dřevařství, obrábění dřeva, CNC techniky, znalost a praktická zkušenost ovládání CNC techniky a znalost software pro CNC.
 • Schopnost vědecké práce v oblasti obrábění dřeva či CNC techniky.
 • Předpoklad pro další vzdělávání se v oboru.
 • Stáž v zahraničí výhodou.
 • Schopnost vést výuku v AJ.

 

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Možnost podílet se na smysluplné práci.
 • Předpoklad dalšího profesního růstu v akademickém prostředí.
 • Zázemí prestižní univerzity s tradicí od roku 1919.
 • Možnost vlastního rozvoje, seberealizace a uplatnění kreativity.
 • Práce je vhodná i pro absolventy.
 • Elektronické stravenky.
 • Příspěvek na stravování v menze.
 • Možnosti rekreace v univerzitních zařízeních.
 • 40 dnů dovolené.

Další informace:

 • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení.

Obecné požadavky:

 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
 • aktivní znalost světového jazyka,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • odpovídající praxe i publikační činnost v příslušném oboru,
 • občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.
 • Výhodou je praxe na VŠ i provozní praxe.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2019

Nástup: : 1. 6. 2019, popř. dohodou.

 

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan LDF MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: LDF – děkanát a Ústav dřevařských technologií

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent (1,0) a asistent (0,3) pro Ústav dřevařských technologií - 2 pracovní pozice

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU