Vedoucí Oddělení pro vzdělávací činnost

6. 3. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na na obsazení místaVedoucí Oddělení pro vzdělávací činnost - úvazek 1,0.

Náplň práce:

 • Komplexní zabezpečování agendy a činností související se vzdělávací činností na univerzitní úrovniodpovědnost za procesy související s evidencí a správou dat a výkaznictvím v  oblasti vzdělávací činnosti jak interně, tak vůči externím subjektům.
 • Odpovědnost za uplatňování obecně právních předpisů, resortních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a dalších předpisů univerzity týkajících se vzdělávací činnosti univerzity a sociálního zabezpečení studentů.
 • Metodické řízení studijních oddělení univerzitních součástí a zejm. agendy související s akreditovanými studijními programy, které nejsou akreditovány na fakultách.
 • Odpovědnost za zabezpečování agendy interních i externích projektů univerzity souvisejících se vzdělávací činností a poskytování součinnosti dalším rektorátním a celoškolským pracovištím.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání.
 • Výhodou vzdělání v oblasti pedagogiky a zkušenost s vedením projektů v této oblasti.
 • Praxe v oblasti vzdělávacího procesu na vysoké škole, samostatnost.
 • Odpovědnost, komunikační dovednosti, uživatelská znalost elektronických informačních a komunikačních technologií.
 • Znalost angličtiny  minimálně na komunikativní úrovni.

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
 • Prostor pro osobní i profesní růst.
 • Významný podíl vlastní seberealizace a vysokou míru samostatnosti.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené motivačním dopisem a strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání přijímá Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00  Brno, a to do 6. 4. 2019.

 

 

Uzávěrka přihlášek je 6. 4. 2019

Nástup: dle dohody nebo ihned po ukončení výběrového řízení.

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. v.r.

Rektorka MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Vedoucí Oddělení pro vzdělávací činnost

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU