Referent(ka) Oddělení pro vzdělávací činnost

6. 3. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent(ka) Oddělení pro vzdělávací činnost - úvazek 1,0.

Náplň práce:

  • Zabezpečení agendy a činností v působnosti oddělení podle zadání přímého nařízeného.
  • Zabezpečení agendy spojené s procesem akreditací.

Požadavky:

  • Minimálně bakalářské vzdělání.
  • Výhodou vzdělání v oblasti pedagogiky a praxe v oblasti vzdělávacího procesu na vysoké škole.
  • Samostatnost.
  • Uživatelská znalost PC.
  • Znalost angličtiny.

Nabízíme:

  • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.
  • Prostor pro osobní i profesní růst.
  • Významný podíl vlastní seberealizace a vysokou míru samostatnosti.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené motivačním dopisem a strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání přijímá Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00  Brno, a to do 6. 4. 2019.

 

 

Uzávěrka přihlášek je 6. 4. 2019

Nástup: dle dohody nebo ihned po ukončení výběrového řízení.

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. v.r.

Rektorka MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Referent(ka) Oddělení pro vzdělávací činnost

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU