Odborný asistent/docent - Ústav podnikové ekonomiky PEF

27. 2. 2019 -

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav podnikové ekonomiky.

Naše čj.: 11004119-989

Požadavky:

  • dosažení vědecko-pedagogické hodnosti docent nebo ukončené studium Ph.D. v oblasti ekonomické,
  • schopnost vést přednášky a semináře v anglickém jazyce,
  • předchozí doložená vědecká či publikační činnost.

Preferujeme:

  • Doložená praxe s výukou v zahraničí.

Nabízíme:

  • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí,
  • 8 týdnů dovolené pro akademické pozice,
  • možnost vzdělávání a kurzů,
  • dotovaná strava v menze,
  • Ticket restaurant Card.

Další informace:

  • úvazek dle dohody (jedná se o zástup za mateřskou dovolenou).

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, publikační či vědecké činnosti, doklady o dosažené kvalifikaci a motivačním dopisem v rozsahu 1 – 2 normované strany přijímá Oddělení personální a sociální, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30 dnů od zveřejnění.

 

Uzávěrka přihlášek je 29. 3. 2019

Nástup: dle dohody, možno ihned po ukončení výběrového řízení.

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., v. r.

děkan PEF MENDELU                

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Děkanát PEF, Ústav podnikové ekonomiky PEF

Odpovědět na pracovní nabídku

Odborný asistent/docent - Ústav podnikové ekonomiky PEF

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU