Asistent pro Ústav teritoriálních studií FRRMS - úvazek 0,3

22. 2. 2019 -

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav teritoriálních studií.

Naše čj.: 41003819-989

Požadavky:

  • VŠ vzdělání magisterského stupně se zaměřením na mezinárodní teritoriální studia, mezinárodní vztahy nebo evropská studia,
  • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
  • výborné komunikační a organizační schopnosti.

Další informace:

  • úvazek 0,3

Nabízíme:

  • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, kopií dokladů o vzdělání a kvalifikaci, přehledem o publikační činnosti je třeba doručit do 24. 3. 2019 na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 24. 3. 2019

Nástup: 1. 4. 2019

 

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v. r.

děkan FRRMS Mendelovy univerzity Brně 

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: Děkanát FRRMS a Ústav teritoriálních studií

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent pro Ústav teritoriálních studií FRRMS - úvazek 0,3

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU