Administrativní pracovník/pracovnice – projektový asistent/manažer - junior

7. 2. 2019 -

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro Výzkumné centrum PEF.

Naše čj.: 11001719-989

Náplň práce:

 • projektový servis, monitoring projektových výzev,
 • administrace projektů vědy, výzkumu a vzdělávání,
 • administrativní a organizační práce.

Požadavky:

 • úplné středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou,
 • znalost angličtiny slovem i písmem,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internetové aplikace atd.),
 • znalost vysokoškolského prostředí výhodou,
 • zkušenost s projektovou činností v oblasti vědy a vzdělávání výhodou,
 • zkušenost s národními projekty a projekty smluvního výzkumu výhodou (OP VVV, OP PIK, TAČR).

Nabízíme:

 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí,
 • dynamickou práci v univerzitním prostředí,
 • aktivní zapojení do projektových aktivit, včetně odpovídajícího ohodnocení,
 • možnost dalšího vzdělávání a krátkodobých zahraničních stáží v relevantní oblasti.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky uchazečů, spolu se strukturovaným životopisem s přehledem o dosavadní praxi a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání předat do 4. března 2019 na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v období 11. 3. – 15. 3. 2019.

 

Uzávěrka přihlášek je 4. 3. 2019

Nástup: 1. 4. 2019 (případně dle dohody)

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., v. r.

děkan PEF MENDELU         

 

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Administrativní pracovník/pracovnice – projektový asistent/manažer - junior

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU