Ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů

6. 2. 2019 -

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů.

Naše čj.:90006319-989

Náplň práce:

 • Řízení a rozvoj Odboru řízení lidských zdrojů (OŘLZ)
 • Spolupráce na vytváření a zodpovědnost za implementaci HR strategie Mendelovy univerzity v Brně
 • Vytváření nových koncepcí, optimalizace/zavádění HR procesů (budování značky, inzerce, výběrová řízení, hodnocení zaměstnanců, …)
 • Tvorba interních předpisů z oblasti HR
 • Komunikace s fakultami, organizace a zajištění služeb OŘLZ na úrovni „business partneringu“

Požadavky:

 • VŠ ekonomického, společenskovědního nebo právního zaměření
 • Praxe na samostatné pozici v oblasti řízení lidských zdrojů v managementu středně velké výrobní/obchodní společnosti nebo ve státní instituci
 • Výborné řídící schopnosti, zkušenost s řízením týmu
 • Výborná znalost zákoníku práce, schopnost rychle se orientovat ve specifických předpisech
 • Znalost mzdové agendy výhodou
 • Znalost univerzitního prostředí výhodou
 • Výborná znalost práce s MS Office
 • Výborné komunikační schopnosti a prezentační dovednosti
 • Organizačně zdatná, samostatná a důsledná osobnost s orientací na výsledky

Nabízíme:

 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované  Evropskou komisí
 • Klíčovou pozici v čele odboru zajišťujícího centrálně HR služby celé univerzitě
 • Spolupráci na vytváření HR strategie Mendelovy univerzity v Brně
 • Práci v týmu aktivních kolegů zaměřených na výsledek
 • Významný podíl vlastní seberealizace a vysokou míru samostatnosti

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností, dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, přijímá Oddělení personální a sociální, rektorát Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00  Brno, a to do 6. 3. 2019.

 

Uzávěrka přihlášek je 6. 3. 2019

Nástup: dle dohody.

 

 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., v. r.

Rektorka MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Odbor řízení lidských zdrojů.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


Studuj MENDELU