Akademické pozice - docent, odborný asistent a asistent/odborný asistent - Lesnické a dřevařské fakulty

23. 1. 2019 -

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - 3 pozice

Naše čj.: 41000619-989

Pozice:

1. docent se zaměřením na lesní těžbu a lesnickou techniku (úvazek 1,0)        

Požadavky:

 • magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření,
 • vědecko-pedagogický titul docent,
 • vědecká kvalifikace Ph.D. nebo CSc.,
 • schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti lesní těžby, lesnické techniky a příbuzných disciplín.

Předpokládaný nástup:

 • od 1. 3. 2019 nebo dle dohody.

 

2. odborný asistent se zaměřením na ergonomii, sociologii, komunikaci a příbuzné disciplíny (úvazek 0,2)

Požadavky:

 • magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření,
 • vědecká kvalifikace Ph.D. nebo CSc.
 • schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti ergonomie, sociologie komunikace a příbuzných disciplín.

Předpokládaný nástup:

 • od 1. 4. 2019 nebo dle dohody.

 

3. asistent/odborný asistent se zaměřením na lesnické a příbuzné technologie (úvazek 0,5 nebo dle dohody)

Požadavky:

 • magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření,
 • v případě odborného asistenta ukončené doktorské studium nebo ekvivalent
 • schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti lesnických technologií a techniky, péče o dřeviny a dalších příbuzných disciplín.

Předpokládaný nástup:

 • od 1. 4. 2019 nebo dle dohody.

 

Informace:

 • Jedná se o pracovní poměry na dobu určitou s možností prodloužení.

Obecné požadavky:

 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
 • aktivní znalost světového jazyka,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • odpovídající praxe i publikační činnost v příslušném oboru,
 • občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole,
 • výhodou je praxe na VŠ, u pozic asistent/odborný asistent i provozní praxe.

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.  

 

Uzávěrka přihlášek je 22. 2. 2019

Nástup: 1. 3. 2019 nebo dle dohody

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, v. r.

děkan LDF MENDELU

 

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: LDF – děkanát a Ústav techniky

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Akademické pozice - docent, odborný asistent a asistent/odborný asistent - Lesnické a dřevařské fakulty

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU