Asistent/odborný asistent se zaměřením na krajinné a environmentální modelování - FRMMS

23. 1. 2019 -

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů.

Naše čj.: 31001219-989

Požadavky:

  •  VŠ vzdělání přírodovědného směru,
  • znalost geografických informačních systémů,
  • projektová a publikační činnost v oboru,
  • započaté doktorské studium v oblasti environmentálních věd nebo aplikované geoinformatiky výhodou,
  • schopnost týmové a samostatné práce,
  • aktivní znalost AJ – minim. úroveň B2.

 Další informace:

  • úvazek 0,5 nebo dle dohody
  • doba určitá

 

Inzerát k tisku

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, přehledem o dosavadní praxi, včetně dokladů o kvalifikaci a dosavadní publikační činnosti je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění na Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno.

 

Uzávěrka přihlášek je 22. 2. 2019

Nástup: od 1. 3. 2019 nebo dle dohody

 

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v. r.

děkan FRRMS MENDELU

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 107 / fax +420 545 135 106                      

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomost: děkanát FRRMS a Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů FRRMS

 

Odpovědět na pracovní nabídku

Asistent/odborný asistent se zaměřením na krajinné a environmentální modelování - FRMMS

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam

 


Studuj MENDELU