Provozní zámečník pro Oddělení provozních služeb a údržby

4. 12. 2018 -

Kvestor Mendelovy univerzity v Brně přijme Provozního zámečníka pro Oddělení provozních služeb a údržby.

Č. j. 90059218-989

Náplň práce:

  • ruční a strojní zpracování kovových výrobků,
  • svařování elektrickým obloukem a plynem,
  • opravy veškerého stavebního kování,
  • další běžné údržbářské práce v areálu Mendelovy univerzity.

Požadujeme:

  • vyučení v oboru,
  • svářečské zkoušky,
  • všestrannou manuální zručnost,
  • samostatnost,
  • odpovědnost za kvalitu práce (vhodné i pro aktivní důchodce).

 Nabízíme:

  • úvazek 1,0 nebo částečný

 

Inzerát k tisku

 

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2018, případně podle dohody.

 

Písemné, případně elektronické přihlášky, doložené profesním životopisem s přehledem praxe, přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně,  nejpozději do 31. 12.  2018.

 

Ing. Libor Sádlík, DiS., v. r.

kvestor Mendelovy univerzity v Brně

 

Kontaktní osoba k dotazům o pracovní pozici: Ing. Eva Svobodová, tel. 545 135 061, vedoucí OPSÚ, e-mail: eva.svobodova@mendelu.cz.

 

Vyřizuje: Jana Zouharová

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

telefon +420 545 135 007            

e-mail: jana.zouharova@mendelu.cz

 

Za správnost: Bc. Eva Sofková, pověřena vedením Oddělení personálního a sociálního MENDELU

Na vědomí: p. kvestor, vedoucí Provozního odboru

 

O zaměstnance pečuje Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) a Oddělení personální a sociální (PPO OK REK)

Odpovědět na pracovní nabídku

Provozní zámečník pro Oddělení provozních služeb a údržby

* Povinné údaje

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Antispam


 

prvaci.mendelu.cz